0

Suy niệm với Mẹ, ngày 23.5

Thứ Bảy, ngày 23.05.2015 Tuần 7 PS Ga 21,20-25 Chúa Giêsu nói với ông Phêrô: “Phần anh, anh hãy theo Thầy”…

Văn hóa
0

Lắng !

Một lần tôi vô tình đánh rơi viên sỏi nhỏ vào ly nước, cùng lúc một chiếc lá chao nghiêng…

Tư liệu