Tư liệu
Ơn gọi
0

Chị hãy ngủ đi !

CHỊ HÃY NGỦ ĐI ! Dù trong ơn gọi nào, mỗi người Kitô hữu đều rất gắn bó với Kinh…