0

Thánh Gioan Tẩy Giả

Thánh Gioan Tẩy Giả là ngôn sứ “giao thời” – ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước và ngôn sứ…

0

Ước mơ của Chúa

“Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha ban cho con cũng ở đó với con”…

Văn hóa
Tư liệu
0

Quên hết lỗi lầm

Tôi biết gia đình ông bà White khi tôi còn là sinh viên đại học năm thứ nhất. Gia đình…

Ơn gọi
0

Vui sống ơn gọi Đa Minh

Mến tặng quí Chị mừng Ngân – Kim khánh khấn dòng, chị em khấn trọn đời và tiên khấn 08.2015…