0

Gia đình Mẹ Trinh Vương họp mặt năm 2014

Theo truyền thống họp mặt hằng năm, năm nay Gia Đình Mẹ Trinh Vương có buổi sinh hoạt Gia Đình từ 24-26/10/2014 tại Tu viện Trung ương Tam Hiệp và Bãi Dâu, Vũng Tàu.

0

Gia đình Mẹ Trinh Vương họp mặt năm 2014

Theo truyền thống họp mặt hằng năm, năm nay Gia Đình Mẹ Trinh Vương có buổi sinh hoạt Gia Đình từ 24-26/10/2014 tại Tu viện Trung ương Tam Hiệp và Bãi Dâu, Vũng Tàu.

Văn hóa
0

Cộng đoàn đa năng

Chuyện kể rằng: có một cô bé mới đặt chân vào Thỉnh Viện Đa Minh Tam Hiệp để tập tu.…

Nghiên cứu
0

Sự thanh luyện

Các sách giáo lý thường đặt tên cho chương này là “luyện ngục” hay “luyện tội”. Chúng tôi muốn tránh…

Ơn gọi
0

Chị tôi

“Nhà tôi trên bến sông, có chiếc cầu nhỏ… chị tôi chưa lấy chồng”… Tôi thường dùng câu hát trên…