Dẫn lễ Thánh Phaolô trở lại

0

DẪN LỄ THÁNH PHAOLÔ TRỞ LẠI

NHẬP LỄ

Kính thưa cộng đoàn,

Mang trong mình dòng máu Do Thái, một niềm tin vững mạnh, một trái tim nhiệt tâm với Đức Giavê, một kiến thức uyên thâm có thể trở thành kinh sư tài năng xuất chúng, chàng thanh niên Saul  chắc hẳn rất được sự ngưỡng mộ của người đương thời.

Nhưng “trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối của Đức Chúa cũng cao hơn đường lối trần gian bấy nhiêu”.  Con đường Đamas đã bẻ gẫy những gì trần gian coi trọng, bẻ gẫy khí phách anh hùng trong con người của Saul, bẻ gẫy những suy tưởng và những lý thuyết mà chàng thanh niên từng bám víu. Để khi đứng lên sau cú ngã ngựa, chàng cố mở to mắt mà vẫn không thấy gì. Từ đây, chàng ngộ ra một ánh sáng chân lý mới, một niềm tin mới, một trí thức mới, và nhận một tên gọi mới là Phaolô. Chính trong cuộc đổi mới và đổi đời ấy, Phaolô đã trở nên vị Tông đồ thời danh, thay vì một kinh sư lỗi lạc.

Như Thánh Phaolo, mỗi người đều có một con đường Đamas, để đổi mới và đổi đời, để thấy điều phải thấy và hiểu điều mình được nghe, để luôn đi trên chính lộ mà không bám vào những ảo ảnh. Tuy nhiên để có thể đi vào con đường Đamas cuộc đời, đòi hỏi mỗi người phải can đảm mạo hiểm, hy sinh, mất mát và lột xác. Xin cho mỗi người chúng ta có được tinh thần bén nhạy của Thánh Phaolo, chấp nhận để Chúa biến đổi nên con người mới mỗi ngày vốn là điều kiện tiên quyết của người rao giảng Tin Mừng cho thế giới hôm nay.

HIỆP LỄ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Năm xưa, Chúa đã từng nhắc nhớ Thánh Phaolô “giơ chân đạp mũi nhọn thì khốn cho ngươi”, và Thánh nhân thân thưa cùng Chúa : “Lạy Chúa, Ngài là ai… Ngài muốn con làm gì ?”. Từ khi nhận ra Chúa là ai và Chúa muốn gì, Thánh Phao lô đã hiến trọn cuộc đời cho điều Ngài khám phá. Giờ đây, Chúa cũng đang đến, đang nhắc nhớ chúng con điều Ngài đã từng nói với Thánh Phaolô, giúp thánh nhân làm lại cuộc đời. Xin cho mỗi người chúng con đừng bỏ lỡ cơ hội nhận ra Chúa và ý Chúa, đừng bỏ lỡ cơ hội thay đổi đời mình để trở nên người minh chứng Tin mừng như Thánh Phaolô.

Xin ban cho Đức Cha Chánh giáo phận chúng con luôn có được tinh thần hăng say phục vụ Chúa, Có đủ sức khoẻ để gánh vác trách nhiệm Chúa trao.

Xin ban cho những sinh hoạt văn hoá trong Hội Dòng chúng con luôn khởi sắc và biết lắng nghe tiếng Chúa qua từng biến cố thời đại. Để những sinh hoạt văn hoá trở nên nơi thu phát ý chúa cho mọi người, mọi nơi và mọi thời. Amen

 Người soạn: A. BH

Comments are closed.

phone-icon