Dâng Hiến – Tranh ký họa

0

 TRANH KÝ HỌA

Chủ đề: Dâng Hiến 

Tác giả: Sr. Cécilia Mai Tú Quỳnh

 

 

THỦY CHUNG

Suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng CHÚA,
sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời.
(TV 146,2)
 
 

 

 

 

LỜI NGUYỆN ƯỚC

 Ngay từ buổi sớm mai,
xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa,
vì con vẫn tin cậy nơi Ngài.
(TV 143,8)
 
 
 

 

KHẤN XIN

 Miệng chứa chan lời tán tụng Chúa,
suốt ngày con chẳng ngớt tôn vinh.
Xin đừng sa thải con lúc tuổi đà xế bóng,
chớ bỏ rơi khi sức lực suy tàn.
(TV 71, 8-9)

 

 

 

 

TÂM NGUYỆN

“Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn,
là đồn luỹ chở che, con tin tưởng vào Ngài.”
(TV 91,2)

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG TÍN

Lời Chúa hứa, lòng con ấp ủ,
để chẳng bao giờ bội nghĩa bất trung.
(TV 119,11)

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI THÌ THẦM

Ước chi lời con nguyện
như hương trầm bay toả trước Thánh Nhan,
và tay con giơ lên
được chấp nhận như của lễ ban chiều.
(TV 141,2)

 

 

 

 

 

CHỐN TỰA NƯƠNG

Lạy Chúa, con kêu gào lên Chúa,
con thưa rằng: chính Ngài là nơi con trú ẩn,
là phần của riêng con
trong cõi đất dành cho kẻ sống.
(TV 142, 6)

 

 

 

 

Comments are closed.