Chầu Thánh Thể Mùa Chay năm C

0

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY – C

THEO CHÚA LÊN NÚI

Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng

   1. Lời Chúa: Lc 9,28b–36

   2. Suy niệm:

Các em thiếu nhi yêu quý,

Phụng vụ Chúa Nhật II Mùa Chay hôm nay cho các em chiêm ngắm việc Chúa Giêsu biến hình trên núi cao, để củng cố đức tin của các Tông Đồ thân tín vào Chúa hơn. Theo thánh Luca, biến cố này xảy ra khoảng 8 ngày sau khi thánh Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Mesiah của Thiên Chúa và sau khi Chúa nói với các môn đệ về điều kiện phải có để theo Chúa là phải từ bỏ bản thân, vác Thập giá hàng ngày mà theo Chúa, và người môn đệ Chúa phải can đảm tuyên xưng niềm tin vào Chúa và vào các giáo huấn của Ngài trước mặt người đời.

“Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng.”

 Các em yêu quý, so với hai thánh sử Matheu và Marco, khi nói về việc Chúa biến hình thì chỉ có thánh Luca nói rõ là Chúa Giêsu đem ba môn đệ lên núi là để cầu nguyện, và đang lúc cầu nguyện thì Chúa Giêsu biến hình.

Nơi thánh Matthêu và Marcô, Chúa dẫn các môn đệ lên núi rồi biến hình tỏ vinh quang rạng ngời trước mặt các ông, để củng cố đức tin của các ông.

 Còn với thánh Luca, ta thấy có chút khác biệt: Chúa lên núi để cầu nguyện và hẳn là Chúa cầu nguyện với Chúa Cha lâu giờ lắm, nên các môn đệ ngủ rất say, ngủ mê, như sau này các ông cũng ngủ y như vậy trong vườn cây Dầu trước cuộc khổ nạn của Chúa, và khi chợt tỉnh dậy các ông mới thấy Chúa biến hình khác lạ, với vinh quang Thiên Chúa sáng ngời, và thấy Êlia và Maisen đàm đạo với Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thể lúc này cũng đang mời gọi và nhắn nhủ các em: hãy chuyên chăm và gia tăng việc cầu nguyện kết hợp với Chúa luôn để đời sống các em được biến đổi. Biến đổi là kết quả của một đời sống cầu nguyện kết hợp với Chúa. Nói khác đi, khi đến gần Thiên Chúa trong cầu nguyện, em sẽ được Thiên Chúa biến cho nên giống Chúa Giêsu mỗi ngày một hơn, và chỉ bằng cầu nguyện, em mới có đủ sức để canh tân đời sống em cho nên giống Chúa Giêsu, là trở nên “con yêu dấu” của Chúa Cha.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Xưa Chúa đã đem riêng ba môn đệ thân tín với Chúa lên núi cao để cầu nguyện, để có đủ sức đương đầu với thử thách và khó khăn trong cuộc khổ nạn của Chúa. Từ hôm nay, con xin Chúa cũng dẫn con và các bạn của con đến với Chúa luôn, nhất là trong Mùa Chay thánh này. Xin Chúa Thánh Thể dạy con biết đến với Chúa, biết thưa chuyện với Chúa về gia đình con, ông bà, cha mẹ con, về bạn bè, thầy cô của con, về giáo xứ con và về chính con nữa.

Xin Chúa Thánh Thể dẫn con đến với Chúa để được chiêm ngắm Chúa và để Chúa nhìn con, nhờ đó con sẽ được biến đổi bởi ánh mắt yêu thương của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất đáng mến yêu, xin Chúa hãy dạy con biết cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Chúa. Lay Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

1 2 3 4 5

Comments are closed.