Chầu Thánh Thể Mùa Phục Sinh năm C

0

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – năm C

CÁC CON HÃY YÊU THƯƠNG NHAU

NHƯ THẦY ĐÃ YÊU THƯƠNG CÁC CON

Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng

1. Lời Chúa: Ga 13,31–33a. 34–35

2. Suy niệm:

Các em yêu quý, các em đang sống trong những ngày vui mừng Chúa Phục Sinh. Phụng vụ Chúa Nhật V Phục Sinh hôm nay cho các em lắng nghe lại Lời di chúc của Chúa Giêsu qua bài Tin Mừng thánh Gioan mà các em vừa nghe. Bài Tin Mừng này là phần dẫn nhập để mở đầu cho những Lời ly biệt của Chúa Giêsu với các môn đệ thân tín của Chúa trước khi Ngài chịu nạn chịu chết và trở về với Chúa Cha.

Khi Giuda đã ra khỏi bàn ăn để thi hành âm mưu nộp Chúa Giêsu, Ngài nói: “Bây giờ Con Người đã được tôn vinh và Thiên Chúa đã được tôn vinh nơi Ngài.” Chúa muốn nói đến quyết tâm nộp Thầy của Giuđa và thế là cuộc khổ nạn của Chúa đã bắt đầu. Nhưng cuộc khổ nạn đối với Chúa lại là một cuộc tôn vinh, nghĩa là một cuộc chiến thắng của Chúa trên Satan và sự chết. Nhờ vâng phục và vâng phục đến chết trên Thập giá mà Chúa Giêsu đã tôn vinh Thiên Chúa Cha và đáp lại, Chúa Cha tôn vinh Chúa Giêsu. Chính khi Chúa Giêsu được giương cao khỏi mặt đất và sống lại sau cái chết trên Thập giá là lúc Chúa Giêsu được Chúa Cha tôn vinh.

Các em yêu quý, con đường mà Chúa Giêsu muốn chúng ta bước đi để được hạnh phúc thật là con đường của Thập giá, một cách cụ thể đó là sống hoàn toàn vâng theo ý Chúa. Sống vâng phục là sống từ bỏ ý riêng và vì thế đòi hỏi phải hy sinh rất nhiều.

Thật vậy, làm sao ta có thể tôn vinh Danh Thánh Chúa khi chúng ta sống mà không thực thi ý Chúa, mà ý Chúa chính là mỗi người chúng ta hãy biết sống yêu thương nhau?

 Đây chính là di chúc của Chúa: “Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau”.

Nhưng yêu thương đây không phải là lối yêu thương như người đời vẫn dành cho nhau: họ chỉ yêu những ai yêu họ, cùng xóm, cùng làng, cùng thân tộc; thậm chí, yêu thương đây cũng không phải là yêu anh em “như chính mình” là đủ, mà tình yêu Chúa muốn người môn đệ Chúa dành cho nhau có một chuẩn mực đó là chính tình yêu của Chúa, tình yêu Chúa dành cho nhân loại, không phân biệt, không giới hạn và tình yêu Chúa dành cho chính họ là yêu đến cùng và đến  hy sinh mạng sống. Đó là ý nghĩa của giới răn mới mà Chúa Giêsu di chúc cho các môn đệ – những người theo Chúa, những người thừa kế: “Như Thầy đã yêu thương con các con thì các con cũng hãy yêu thương nhau.”

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Thánh Thể Chúa chính là dấu chứng của tình yêu Chúa hy sinh mạng sống cho chúng con, những người được Chúa yêu thương.

 Xin vì Mình Máu Thánh Chúa mà chúng con tôn thờ và được diễm phúc rước lấy, mỗi khi con  dâng Lễ Tạ ơn, Chúa làm cho chúng con trở nên những Tông Đồ tí hon đích thực của Chúa, những Tông Đồ của tình yêu Chúa và xin dạy con biết yêu thương, để chia sẻ tình yêu Chúa đã đong đầy tim con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con ước ao cuộc sống con trở nên dấu chứng cho mọi người nhận ra tình yêu hy sinh của Chúa, như Chúa hằng khát mong: “như Thầy đã yêu thương các con, thì các con hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy.”

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8

Comments are closed.