Chầu Thánh Thể Mùa Phục Sinh năm C

0

 CHÚA NHẬT CHÚA LÊN TRỜI – năm C

SỐNG TRONG SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA PHỤC SINH

Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng

1. Lời Chúa: Lc 24, 46–53

2. Suy niệm:

Các em yêu quý, bài Tin Mừng các em vừa nghe là phần kết thúc sách Tin Mừng thánh Luca, kể lại việc Chúa Giêsu dặn dò các môn đệ lần sau hết rồi Chúa lên Trời, và Phụng vụ Chúa Nhật hôm nay thường được gọi là Chúa Nhật Chúa Lên Trời.

Về việc Chúa Giêsu lên Trời, sách Giáo lý Công Giáo dạy rằng: “Đức Kitô lên Trời nghĩa là nhân tính của Người vĩnh viễn di vào vương quốc của Thiên Chúa. Từ nơi đó, Người sẽ trở lại (x. Cv 1, 11). Thời gian giữa việc Chúa lên Trời và ngày Người trở lại trong vinh quang, loài người không trông thấy Người được nữa (x. Cl 3,3)” (số 665).

Các em yêu quý, trước lúc ra đi chịu chết, Chúa Giêsu luôn đồng hành với các môn đệ trong hành trình giảng dạy Tin Mừng, chữa lành bệnh tật, an ủi kẻ nghèo khổ, bị khinh chê loại bỏ. Chúa ở giữa các môn đệ như một người Thầy. Còn các môn đệ theo Chúa, ở với Chúa như là những người học trò đi theo để được học hỏi sự khôn ngoan của Thầy mình. Biến cố Thập giá đã làm cho các môn đệ sợ hãi, tan tác, như hai môn đệ làng Emmaus. Nhưng Chúa Phục Sinh đã qui tụ họ lại.

Qua các lần hiện ra, Chúa cho các môn đệ xem thấy Chúa, để củng cố lòng tin của các ngài và để sai các ngài ra đi rao giảng, làm chứng rằng Chúa đã Phục Sinh, “và nhân danh Người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội cho mọi dân.”

Ngày nay, các em không còn thấy Chúa hiện diện như xưa các môn đệ thấy Chúa nữa. Chính các ngài cũng không còn gặp được Chúa cách hữu hình kể từ khi Chúa lên Trời, nhưng lòng các ngài tràn ngập niềm vui vì đã được gặp Chúa Phục Sinh và vì biết rằng từ nay Thầy mình chính là Thiên Chúa sẽ luôn hiện diện với mình, đồng hành với mình cách thiêng liêng, đặc biệt qua Chúa Thánh Thần, đúng như Lời Chúa đã hứa với các ngài: “Thầy sẽ sai đến các con Đấng Cha Thầy đã hứa, vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao”. Vậy, các em hãy noi gương các môn đệ Chúa xưa mà tha thiết xin cho được ơn Thánh Thần, để Ngài hướng dẫn và biến cuộc sống em trở thành cuộc sống làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh của Chúa.

Thấy Chúa được rước lên Trời, “Các ông thờ lạy Người rồi trở về Giê rusalem lòng đầy vui mừng, các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.”

Ước gì suốt tuần lễ này, em luôn mau mắn rộng mở tâm hồn mà lắng nghe và cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Xin Ngài đến để đổi mới tâm hồm em và gìn giữ em luôn sạch trong, để xứng đáng cho Chúa Giêsu ngự trong em. Thánh Thể là cách thế hiện diện mới của Chúa Phục Sinh, và như thế nhờ Chúa Thánh Thần mà khi rước Chúa Thánh Thể, tâm hồn em, cuộc sống em sẽ đầy ắp sự hiện diện của Chúa.

– Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa

Con xin Chúa Thánh Thể ban cho con ơn Thánh Thần Chúa luôn, để Người ở với con, hướng dẫn con và gìn giữ tâm hồn con luôn thuộc trọn về Chúa, và như thế mãi mãi con sẽ được ở với Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa và con ước ao được dâng về Chúa trọn vẹn tuổi thơ, tuổi trẻ con đây. Xin nhận lấy con, lạy Chúa. Con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8

Comments are closed.