Chầu Thánh Thể Tuần Thánh năm C

0

 CHẦU THÁNH THỂ THỨ NĂM TUẦN THÁNH – Năm C

Ở LẠI VỚI CHÚA

1. Lời Chúa: Lc 22, 14 – 20, 39 – 46

2. Suy niệm:

Các em yêu quý, đặt mình trước mặt Chúa đây, các em hãy đem tất cả tâm tình yêu mến, thờ lạy mà dâng kính Chúa để ở lại với Chúa trong những giây phút linh thiêng này, giây phút Giáo hội dành cho ta chiêm ngắm, canh thức với Chúa, như xưa các Môn đệ canh thức với Chúa nơi Vườn Núi Cây Dầu trước khi Chúa  chịu bắt, chịu đánh đòn, vác Thập giá và chịu chết đóng đinh trên Thập giá.

 Lạy Chúa Giêsu, chúng con đến bên Chúa với lòng khao khát được ở bên Chúa, được ở cùng Chúa trong những giây phút linh thiêng này. Xin cho con được chiêm ngắm Chúa, được lắng nghe tiếng thì thầm yêu thương của Chúa qua Lời của Chúa đây:

 Đọc  Lc 22, 14 – 20, 39 – 46 (Xin đọc chậm để các em có thể chiêm ngắm).

  Lạy Chúa, trong bữa tiệc ly, Chúa đã lập phép Thánh Thể để ở lại với chúng con luôn mãi. Đó là diễm phúc của chúng con vì được Chúa ở cùng. Hơn thế nữa, Chúa đã tự nguyện nên của lễ dâng lên Chúa Cha và nên Bánh nuôi sống chúng con. Đó là tình yêu đến cùng của Chúa dành cho Chúa Cha và cho mỗi chúng con. Chúng con giờ đây chỉ biết cúi đầu cảm tạ. Xin Chúa đón nhận tâm tình biết ơn và yêu mến của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con mỗi người luôn biết sống yêu mến và vâng nghe Lời Chúa dạy bảo, như xưa nơi Vườn Dầu, Chúa đã nêu gương cho chúng con. Chúa đã không xin với Chúa Cha cho được thoát khỏi chén đắng, nhưng hoàn toàn xin vâng nghe theo ý Chúa Cha: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con mà xin vâng theo ý Cha.”

Lạy Chúa, con yêu mến Chúa, lúc này con muốn được ở bên Chúa. Amen.

1 2

Comments are closed.