Giáo án Sống Đạo – Phần I: Tuyên xưng Đức Tin

0

Giáo án SỐNG ĐẠO – Phần I: TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN 

Dựa theo sách: GIÁO LÝ HỒNG ÂN của Giáo Phận Xuân Lộc

Ban Mục Vụ Giáo Xứ – Dòng Đa Minh Tam Hiệp soạn theo phương pháp Thánh Kinh

Xin nhấn vào đây để tải bài xuống

Comments are closed.