Giáo Dục Hôm Nay Cho Ngày Mai

0

  GIÁO DỤC HÔM NAY CHO NGÀY MAI

Vài điểm chuẩn cho việc giáo dục theo Kitô Giáo

Tác giả : JEAN-MARIE PETITCLERC.SDB

Dịch giả : Người Salêdiêng MAC/OPN

Nhà Xuất Bản : Phương Đông

Số trang : 142 trang

Tác giả dựa vào kinh nghiệm sâu rộng của nhà giáo dục ngoài đường phố và Giám đốc trung tâm thiếu niên gặp khó khăn để cho độc giả một hướng tới tương lai cho giáo dục.

Giáo dục hôm nay cho ngày mai là chấp nhận thực tại của tuổi trẻ hôm nay đúng theo sự thật, nối kết với các em một quan hệ thân tình và tin tưởng …, nhưng cũng là chuẩn bị cho các em hội nhập vào thế giới của ngày mai, một thế giới mà ngày nay chúng ta đã nhìn thấy những đường nét.

Giáo dục hôm nay cho ngày mai là nền giáo dục bằng sự tin tưởng : tin tưởng nơi thiếu niên ngày nay, tin tưởng vào tương lai, vào những thách đố cho đổi mới. Bởi lẽ hành động giáo dục trước hết phải là hành vi của Tin – Cậy – Mến các thiếu niên. Vì thế, công việc giáo dục được coi là công việc của Phúc Âm hóa.

Giáo dục hôm nay cho ngày mai là cắm vài cộc mốc cho việc thực hành nên giáo dục Kitô giáo … Mời gọi các em năng lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, Bí tích Hòa giải, tập chia sẻ và tha thứ nhờ đó con người sẽ là người cách tròn đầy hơn, biết sống đoàn kết và nhân từ hơn.

Là những nhà giáo dục ai cũng thao thức mong mỏi tìm cho mình một hướng đi sao cho tốt nhất. Vậy xin trân trọng giới thiệu và kính mời độc giả đến Thư viện Chân Lý để tìm đọc quyển sách hữu ích này.

Thủ Thư

Comments are closed.

phone-icon