Vị Thánh kính ngày 12 tháng 3

0

Maximilian, Tử đạo

Macximilian, một mẫu gương Kitô hữu, đã theo tiếng gọi lương tâm dám thưa: “Không” phục vụ trong quân đội La-mã. Khi được cật vấn, Ngài muốn sống hay muốn chết. Ngài đã không ngần ngại đáp lời: “Các anh có thể chặt đầu tôi, nhưng tôi không thể làm binh lính cho các anh trong thế giới này, bởi vì tôi là binh lính của Thiên Chúa.” Khi được gợi ý cho Macximilian biết có nhiều Kitô hữu đang phục vụ trong quân đội ngay cả những vệ sĩ binh cho hoàng gia. Ngài liền thưa: Họ biết điều gì là tốt nhất cho họ. Còn đối với tôi, tôi là một Kitô hữu và tôi không thể làm điều gì sai trái với lương tâm của tôi. Ngài đã bị chém đầu tại quê nhà Tebessa ở Numidia(Nước Algeria ngày nay). Thi thể của Ngài được chôn cất ở Carthage, gần Cyprian.

Nguyên tác:  “The Pocket Guide To The Saints” của tác giả Richard P. McBrien. 

Lược dịch : Mỹ Tuyền – Thỉnh Sinh

Comments are closed.

phone-icon