Vị Thánh kính ngày 15.3

0

Louise de Marillac, Quả phụ và Vị Sáng Lập Dòng

Louise de Marillac là Vị sáng lập Dòng Nữ tử Bác Ái Vinh Sơn Phaolô. Ngài xuất thân từ một gia đình quý tộc thượng lưu. Chị đã lập gia đình và có một cậu con trai. Sau khi chồng chị qua đời được 12 năm, Chị gặp được Cha Vincent de Paul. Ngài chính là Vị linh hướng của Chị. Lúc đó, Cha đang kêu gọi và huấn luyện các phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu và đạo đức lưu tâm đến việc chăm sóc người đau yếu và người nghèo. Ngài đã chọn Chị Louise để huấn luyện các thanh nữ và quả phụ thuộc tầng lớp công nhân thi hành sứ vụ này (các phụ nữ quý tộc đã nhận ra được sự bất bình đẳng trong xã hội).

Sứ vụ này được khởi đầu từ nhóm nhỏ các phụ nữ tại nhà của Chị Louise. Nữ tử Bác ái Vinh Sơn tiếp tục phát triển và các cộng đoàn bác ái khác được thành lập và trải rộng trên toàn thế giới. Chị Louise qua đời vào ngày 15 tháng 3 năm 1642 và được phong thánh năm 1934. Ngày lễ kính nhớ Chị không có trong lịch Công giáo.

Nguyên tác:  “The Pocket Guide To The Saints” của tác giả Richard P. McBrien. 

Lược dịch : Thúy Uyên – Thỉnh Sinh

Comments are closed.

phone-icon