Vị thánh kính ngày 2 tháng 3

0

Chad thành Lichfield, Viện phụ và Giám mục 

 John  và Charles Wesley, Vị Sáng Lập

     Trích từ tác phẩm “The Pocket Guide To The Saints” của tác giả: Richard P. McBrien
                                       Người dịch: Kim Tuyền-  Thỉnh Sinh 

Chad, cũng gọi là Ceada, sinh năm 672. Ngài được chọn làm Giám mục thành Lichfield để phục vụ cộng đồng người Mê-xi-an. Là học trò của Thày Aidan thành Lindisfarne, Ngài được chọn làm Viện phụ của Lastingham. Ngài được phong chức trong bối cảnh bất đồng ý kiến về chức vụ Giám mục thành No-thâm- ri-ân chỉ được chuẩn nhận bởi Hoàng triều. Đức Vua Oswiu sốt ruột bởi Wilfred không có mặt cho việc phong chức này mà lại đi Pháp. Đức Cha Thê- o- đo, Tổng Giám mục giáo phận Can-tơ-bơ-ry không công nhận việc bổ nhiệm Đức Cha Chad. Đối với Cha Chad, Ngài sẵn sàng nhượng bộ trước phán quyết của Đức Cha Thê- o- đo và sống ẩn dật ở La- ting-hem.  Đức Cha Thê-o-đo khâm phục thái độ khiêm tốn của Cha Chad. Chính Ngài đã tái phong chức cho Cha Chad là Vị Giám mục của cộng đồng người Mê-xi-an với sự đồng ý của Ngài ở Lichfield. Cuộc đời dấn thân và phục vụ của Đức Cha Chad cho thấy Ngài là vị Mục tử dấn thân và hết mình vì đàn chiên của Ngài. Vì thế, Ngài đã được sùng kính như là một vị thánh ngay sau khi Ngài qua đời do nạn dịch ngày 2 tháng 3 năm 672.

Những tín đồ của Lu-the tưởng nhớ John và Charles Wesley (1703-91 và 1707-88). Họ là những vị sáng lập trường phái Giáo hội Methodist. Giáo hội Episcopal cũng mừng lễ này nhưng vào ngày 3 tháng 3.

Comments are closed.

phone-icon