Các Đấng Bản Quyền Nhà Trung Ương

0

CÁC ĐẤNG BẢN QUYỀN NHÀ TRUNG ƯƠNG

 1951-1957: Đức Cha PHÊRÔ MARIA PHM NGC CHI

Giám mục hiệu Tòa Sozopolis in Haemimonto

Đại Diện Tông Tòa giáo phận Bùi Chu

Giám mục Bùi Chu Đặc trách Di cư

1957-1960: Đức Cha SIMON HÒA NGUYỄN VĂN HIỀN

Giám mục hiệu Sagalasse

Đại Diện Tông Tòa giáo phận Sài Gòn

1960-1966: Đức Cha PHAOLÔ NGUYỄN VĂN BÌNH

Tổng Giám mục chính tòa Tổng Giáo phận Sài Gòn

1966-1974: Đức Cha GIUSE LÊ VĂN ẤN

Giám mục Tiên khởi giáo phận Xuân Lộc

1974-1988: Đức Cha ĐA MINH NGUYỄN VĂN LÃNG

Giám mục giáo phận Xuân Lộc

1988-2004: Đức Cha PHAOLÔ MARIA NGUYỄN MINH NHẬT

Giám mục giáo phận Xuân Lộc

2004 đến nay: Đức Cha ĐA MINH NGUYỄN CHU TRINH

Giám mục giáo phận Xuân Lộc

Comments are closed.

phone-icon