Dâng hoa: Mẹ là niềm hy vọng

0

Dẫn Dâng Hoa kính Đức Mẹ

CHỦ ĐỀ: MẸ LÀ NIỀM HY VỌNG

1. CHÀO ĐÓN MẸ

MARIA, Mẹ là niềm hy vọng, là sự an ủi ngọt ngào, là niềm cậy trông vững chắc mỗi khi gia đình chúng con gặp gian nan, thử thách. Vì vậy, với tất cả tấm lòng yêu mến, chúng con xin dâng lên Mẹ lời ca tiếng hát, những bông hoa rực rỡ hương sắc và đặc biệt là đoá hoa lòng của mỗi người chúng con. Xin tạ ơn Mẹ và cùng Mẹ cảm tạ lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

Hát: CON ĐI HÁI  HOA

2.  TIẾN HƯƠNG  : 

Hướng ý: Tình yêu duy nhất nơi Thiên Chúa Ba Ngôi được thể hiện qua công trình sáng tạo của Chúa Cha, cứu độ nơi Chúa Con. Đồng thời, nơi Chúa Thánh Thần, Thiên Chuá không ngừng canh tân vũ trụ và cõi lòng con người. Cùng với  hương trầm ngào ngạt, xin nâng hồn chúng con lên tôn nhan Ba Ngôi, để cùng Mẹ, chúng con tôn thờ và chúc tụng Chúa Cha, Chuá Con và Chúa Thánh Thần.

Hát : TIẾN HƯƠNG

3.  TIẾN HOA: 

Hướng ý:               Như mùa xuân đem hương sắc cho đời

Đem yêu thương nối kết tình người.

Mẹ đã đến, đến giữa chúng con như bình minh reo vui,

như mùa xuân không bao giờ tàn lụi.

Xin dâng lên Mẹ đời con như những sắc hoa thắm màu:

– Dâng lên Mẹ những bông Hoa Đỏ: mầu thắm đỏ của trái tim Mẹ Maria. Trái tim Mẹ bị đâm thâu vì tội lỗi loài người chúng con. Xin Mẹ hãy mở rộng tâm hồn chúng con, để cho chúng con biết sám hối canh tân mỗi ngày.

HáT : NĂM SẮC HOA – ĐK – Câu 1 – ĐK

– Dâng lên Mẹ những bông Hoa Vàng: sắc vàng thắm đượm tình yêu, mầu vàng biểu hiện cho cuộc đời mới. Cầu xin Mẹ luôn đổi mới tâm hồn chúng con, để chúng con sống xứng đáng là người Kitô hữu giữa trần gian.

 Câu 2 – ĐK

– Dâng lên Mẹ những bông Hoa Trắng: mầu trắng trong tinh khiết tựa như nắng ban mai của tâm hồn chúng con. Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết sống tâm tình thơ bé để Nước Trời được hiện hữu nơi môi trường chúng con sống

Câu 3 – ĐK

– Dâng lên Mẹ những bơng Hoa Tím: mầu tím của lòng thuỷ chung son sắt vững bền. Xin Mẹ thương giúp Giáo hội chúng con, để để mỗi người con của Mẹ luôn biết trung thành yêu thương phục vụ anh em mình như Chúa Giêsu con Mẹ đã dạy.

Câu 4- ĐK

 – Dâng lên Mẹ những sắc Hoa Xanh: xanh thắm tươi hy vọng và đổi mới. Mẹ ơi, ước mong nhỏ bé của chúng con là luôn hy vọng Mẹ mỉm cười hài lòng về những việc làm giản dị, nhỏ bé nhưng thắm đượm tình con yêu kính Mẹ.

Câu 5- ĐK

 4.  TIẾN NẾN 

Hướng ý: Ngọn nến lung linh toả lan ánh sáng cho đời. Đời sống đức tin cũng cần được thắp sáng và soi lối cho muôn người. Ánh nến cuộc đời Mẹ không bao giờ lịm tắt cho dù ở giữa những phong ba. Trong bóng đêm cuộc đời dày đặc, ánh sáng đức tin của Mẹ toả sáng đức kiên trung, xin vâng theo thánh ý Chúa trọn đời.

Xin dâng lên Mẹ nến sáng cuộc đời chúng con. Ánh sáng đức tin luôn toả sáng giữa đêm tối cuộc đời đầy cám dỗ tội lỗi. Ánh sáng của yêu thương, phá tan băng giá của ích kỷ, bất công và hận thù. Xin cho ánh lửa cuộc đời chúng con luôn sưởi ấm gia đình bằng sự khiêm tốn phục vụ và bác ái, vị tha.

 Hát : NẾN HỒNG


 

 

 

 

Comments are closed.

Dâng hoa: Mẹ là niềm hy vọng

0

DẪN DÂNG HOA

CHỦ ĐỀ: MẸ LÀ NIỀM HY VỌNG

1. CHÀO ĐÓN MẸ

MARIA, Mẹ là niềm hy vọng; Là sự an ủi ngọt ngào; Là niềm cậy trông mỗi khi gia đình chúng con gặp gian nan, thử thách. Vì vậy với tất cả tấm lòng yêu mến, chúng con xin dâng lên Mẹ lời ca tiếng hát, những bông hoa rực rỡ hương sắc và đặc biệt là đoá hoa lòng của mỗi người chúng con. Xin tạ ơn Mẹ và cùng Mẹ cảm tạ lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

 Hát: CON ĐI HÁI  HOA

2.  TIẾN HƯƠNG

Hướng ý: Tình yêu duy nhất nơi Thiên Chúa Ba Ngôi được thể hiện qua công trình sáng tạo của Chúa Cha, cứu độ nơi Chúa con, đồng thời nơi Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa không ngừng đổi mới, canh tân vũ trụ và từng tâm lòng con người .

Cùng với  hương trầm ngào ngạt, xin nâng hồn chúng con lên tôn nhan Ba Ngôi, để cùng Mẹ, chúng con tôn thờ và chúc tụng Chúa Cha, Chuá Con và Chúa Thánh Thần.

Hát:

 3.   TIẾN HOA

Hướng ý:

Như mùa xuân đem hương sắc cho đời

Đem yêu thương nối kết tình người.

Mẹ đã đến, đến giữa chúng con như bình minh reo vui,

Như mùa xuân không bao giờ tàn lụi.

Xin dâng lên Mẹ đời con như những sắc hoa thắm màu:

– Dâng lên Mẹ những bông Hoa Đỏ, mầu thắm đỏ của trái tim Mẹ Maria. Trái tim Mẹ đ bị đâm thâu vì tội lỗi loài người chúng con. Xin Mẹ hy mở rộng tâm hồn chúng con, để cho chúng con biết sám hối canh tân mỗi ngày.

ĐK – CÂU 1 – ĐK

– Dâng lên Mẹ những bông Hoa Vàng, sắc vàng thắm đượm tình yêu. Mầu vàng biểu hiện cho cuộc đời mới. Cầu xin Mẹ luôn đổi mới tâm hồn chúng con, để chúng con sống xứng đáng là người Kitô hữu giữa trần gian.

CÂU 2 – ĐK

 – Dâng lên Mẹ những bông Hoa Trắng, mầu trắng trong tinh khiết tựa ánh nắng ban mai của tâm hồn chúng con. Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết sống tm tình thơ bé để nước trời được hiện hữu nơi môi trường chúng con sống

CÂU 3 – ĐK

 – Dâng lên Mẹ những bông Hoa Tím, mầu tím của lịng thuỷ chung son sắt vững bền. Xin Mẹ thương giúp Giáo hội chúng con, để để mỗi người con Mẹ luôn biết trung thành yêu thương phục vụ anh em mình như Chúa Giêsu con Mẹ đ dạy.

CÂU 4 – ĐK

  – Dâng lên Mẹ những sắc Hoa Xanh. Xanh tươi thắm mang màu hy vọng và đổi mới. Mẹ ơi, ước mong nhỏ bé của chúng con là luôn hy vọng Mẹ mỉm cười hài lòng về những việc làm giản dị, nhỏ bé nhưng thắm đượm tình con yêu kính Mẹ.

CÂU 5 – ĐK

 4.  TIẾN NẾN

Hướng ý: Ngọn nến lung linh toả lan ánh sáng cho đời. Đời sống đức tin cũng cần được thắp sáng và soi lối cho muôn người. Ánh nến cuộc đời Mẹ không bao giờ dập tắt. Dù giữa những phong ba. Dù bóng đêm cuộc đời dày đặc, ánh sáng đức tin của Mẹ toả sáng đức kiên trung và lòng xin vâng theo thánh ý Chúa trọn đời.

Xin dâng lên Mẹ nến sáng cuộc đời chúng con – ánh sáng đức tin luôn toả sáng giữa đêm tối cuộc đời đầy cám dỗ tội lỗi. Ánh sáng của yêu thương, phá tan băng giá của ích kỷ, bất công và hận thù. Xin cho ánh lửa cuộc đời chúng con luôn sưởi ấm gia đình bằng sự khiêm tốn phục vụ và bác ái, vị tha.

 Hát

 Ban Mục Vụ Tông Đồ Giáo xứ Dòng Đaminh Tam Hiệp

Comments are closed.

phone-icon