Hồng y Scola bắt đầu các ngày lễ khai mạc Family 2012 tại Milan

0

 Hồng y Scola bắt đầu các ngày lễ khai mạc Family 2012

tại Milan với các tình nguyện viên 

Hồng Y Angelo Scola ngày hôm nay đã bắt đầu trong Nhà thờ chính tòa Milan các buổi cử hành dành cho Hội nghị thế giới về gia đình lần thứ VII. Hội nghị này sẽ đạt tới đỉnh cao với cuộc thăm viếng của Đức Thánh Cha từ ngày 1 đến 3/6/2012. Đức Tổng giám mục Milan đã chủ sự thánh lễ trong ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống trước hơn 5000 tình nguyện viên phục vụ cho sự kiện quan trọng mang tính Giáo hội này.

Những dấu hiệu và hoa trái của Thánh Thần là sự hiệp nhất, sứ vụ, nhu cầu của  Giáo hội và hơn nữa, của toàn thể xã hội. Đức Tổng giám mục nhắc nhớ trong bài giảng: “Cuộc gặp gỡ lần thứ VII này là một cơ hội đặc biệt để chiêm ngắm hoạt động của Chúa Thánh Thần qua sự hiệp nhất các Giáo hội đến từ hơn 150 quốc gia trên thế giới và qua sự khẩn cấp của công cuộc truyền giáo. Cử chỉ phi thường mà giàu quảng đại cần ở nơi các bạn là để tạo nên tiềm lực cho những cái thường tình của đời sống Giáo hội, và để thấy rằng Giáo hội tồn tại chỉ để chiếu sáng trên khuôn mặt của mình vẻ đẹp của Thiên Chúa sống động, và quyền năng của Thánh Thần mỗi ngày canh tân Giáo hội cho dù những giới hạn của chúng ta”.

ĐHY Scola còn khuyên các tình nguyện viên: “Các bạn đừng bao giờ quên tại sao và vì ai mà các bạn hợp tác cho Family 2012; nhớ đến các mục đích đó, tất cả sẽ có thể sống cách trọn vẹn Hội nghị thế giới về gia đình lần thứ VII, và nhìn chung, có thể thông truyền “nhiệt huyết của Thánh Thần”, sự sôi nổi của cuộc sống thể hiện trong việc canh tân của lễ Hiện Xuống trên Giáo hội.

Sau khi di chuyển một vòng trong Giáo phận, ngày hôm nay Icôn Gia Đình được đưa vào Nhà thờ chính Tòa Milan như trước đây được đặt ở đó. Icôn Gia Đình là tác phẩm của cha Rupnik, được Đức Thánh Cha tặng cho Hội nghị thế giới về gia đình lần thứ VII.

Theo Bollettino Radio Giornale del 27/05/2012

Ánh Sáng

Comments are closed.

phone-icon