Nghi thức phong nhậm Ban Hướng Dẫn Gia Đình Thánh Thể, Giáo Lý Viên và Dự Trưởng

0

 NGHI THỨC PHONG NHẬM BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH THÁNH THỂ, GIÁO LÝ VIÊN DỰ TRƯỞNG

  I. PHONG NHẬM BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH THÁNH THỂ 

Dì Phụ Trách GĐTT xướng tên các Anh Chị Ban Hướng Dẫn theo từng nhiệm vụ. Khi nghe gọi tên, các Anh (Chị) đứng và bước lên Cung Thánh. Sau khi đã ổn định vị trí, Cha chủ sự nói với Gia Đình Thánh Thể :

Cộng đoàn thân mến, trước mặt Gia Đình Thánh Thể là các Anh Chị GLV đã được tuyển chọn để phục vụ cho các em Thiếu nhi trong niên khóa ……. Kể từ hôm nay, các Anh Chị này sẽ chính thức nhận nhiệm vụ với sự trợ giúp của ơn Chúa cùng với lời cam kết nhiệt thành và quảng đại dấn thân trong nhiệm vụ của mình.

Chủ sự :  Các Anh Chị Ban Hướng Dẫn thân mến, các Anh Chị đã được Gia Đình Thánh Thể tín nhiệm, vậy các Anh Chị có bằng lòng nhận nhiệm vụ không ?

GLV    : Thưa có.

Chủ sự :  Là cộng tác viên nhiệt thành của tôi, Linh mục chánh xứ và những người hữu trách, các Anh Chị có biết rõ nhiệm vụ của các Anh Chị là phải dấn thân, sẵn sàng từ bỏ ý riêng để phục vụ lợi ích chung, hầu xây dựng Gia đình Thánh Thể mỗi ngày một thăng tiến và trưởng thành hơn không ?

GLV    : Thưa có.

Chủ sự :  Vậy, trước tôn nhan Thiên Chúa và cộng đoàn, các Anh Chị hãy long trọng nói lên quyết tâm của mình

(Tất cả các GLV quì xuống, giơ tay phải ra trước và đọc):

 Nhờ ơn Chúa Giêsu Thánh Thể nâng đỡ / Đức Mẹ và các Thánh cầu bầu / và vì lợi ích của Gia đình Thánh Thể / chúng con xin hứa trước mặt Thiên Chúa và cộng đoàn:

– Chúng con sẵn sàng hy sinh / dấn thân phục vụ Chúa và các em Thiếu nhi trong Giáo xứ / một cách quảng đại và vô vị lợi.

– Chúng con quyết tâm từ bỏ ý riêng / cùng vâng phục ý Chúa qua các vị hữu trách / hầu góp phần kiến tạo Gia đình Thánh Thể / luôn thăng tiến trong sự yêu thương, hiệp nhất.

(bỏ tay xuống)

Lạy Chúa / hôm nay chúng con long trọng tuyên hứa với Chúa / trước cộng đoàn Gia đình Thánh Thể / để bắt đầu nhiệm kỳ phục vụ của chúng con. / Chúng con tha thiết xin Chúa dạy bảo / và khơi dậy nơi chúng con / lòng nhiệt thành phục vụ. / Xin cho chúng con đức tin kiên trung / lòng cậy bền vững / và tình mến nồng nàn / để chúng con luôn can đảm / vượt qua mọi trở ngại / mà chu toàn tốt bổn phận tông đồ của chúng con.

Xin Chúa nhận lời chúng con cầu nguyện.

(GLV đứng lên, Cha chủ sự nói với cộng đoàn) :

 Chủ sự:  Các em Thiếu nhi thân mến,

Bằng những lời cam kết chân thành mà các Anh Chị đã nói trước mặt Chúa và cộng đoàn. Cha chính thức công bố : kể từ hôm nay, Ban Hướng Dẫn mới của Gia Đình Thánh Thể bắt đầu làm việc trong nhiệm kỳ một năm. Các con hãy nhớ cầu nguyện cho các Anh Chị luôn chu toàn trách nhiệm, đồng thời biết đón nhận sự hướng dẫn, phục vụ của các Anh Chị với một thái độ vâng lời, yêu mến, để làm cho Gia đình Thánh Thể của chúng ta mỗi ngày được nên tốt hơn.

(Các GLV về chỗ, ca đoàn hát bài : “Đâu có tình yêu thương“)

 II. NGHI THỨC PHONG NHẬM GLV cấp I, II & III

 (Tiếp đến, Dì Phụ trách giới thiệu các GLV cấp III đã qua Khóa Đuốc Hồng tại Giáo Phận và GLV cấp I, cấp II đã qua khóa Hồng Ân I, II tại giáo Hạt với Cha Chánh xứ. Các GLV tiến lên và xếp hàng trên cung thánh)

Chủ sự:  Sau những ngày tham dự khóa Hồng Ân I, Hồng Ân II và Đuốc Hồng, chúng con đã được thực tập trong môi trường Thiếu nhi, nay chúng con có ước nguyện gì ?

GLV:  Thưa Cha,/ được tập sự Tông đồ trong môi trường Thiếu Nhi,/ chúng con đã ý thức hơn đến sứ mạng tư tế, sứ ngôn và vương đế / mà chúng con đã được thông dự với Chúa Kitô trong ngày chúng con lãnh nhận Bí tích Rửa tội và Thêm sức./ Do đó,/ hôm nay chúng con ước ao được Hội thánh tiếp nhận chúng con vào làm GLV / để phục vụ cho Chúa trong Gia đình Thiếu Nhi của Giáo xứ.

Chủ sự:  Chúng con đã biết rằng: công việc phục vụ cho Chúa đòi hỏi rất nhiều nhiệt tình, hy sinh và kiên nhẫn. Vậy chúng con có quyết tâm trung thành với ước nguyện dấn thân phục vụ Chúa không ?

GLV:  Thưa Cha,/ trông cậy vào ơn Chúa,/ vào sự hướng dẫn của Hội thánh và sự giúp đỡ của mọi người,/ chúng con xin hứa !

Chủ sự:  Vậy giờ đây, chúng con dâng lên Chúa quyết tâm của chúng con.

                 (Các GLV  giơ tay phải ra phía trước và đọc :)

GLV:  Lạy Chúa / trông cậy vào tình thương và sự nâng đỡ của Chúa / cùng sự hướng dẫn, chỉ bảo của những người hữu trách / chúng con mạnh dạn thực thi sứ mạng Giáo lý viên trong Gia đình Thánh Thể./ Chúng con xin hứa với Chúa :

1. Không ngừng sửa đổi bản thân / để ngày càng nên thánh thiện hơn.

2. Chuyên chăm cầu nguyện,/ học hỏi và suy niệm Lời Chúa.

3. Nhiệt thành làm chứng cho Chúa / bằng chính đời sống gương mẫu và phục vụ.

Xin Chúa nâng đỡ và chúc lành cho ước nguyện của chúng con..

(bỏ tay xuống)

Chủ sự:  Hội thánh nói chung và cộng đoàn Giáo xứ, nhất là Gia đình Thánh Thể nói riêng, hân hoan đón nhận ước nguyện tốt đẹp của chúng con. Cha chính thức công nhận các chứng nhận các Anh chị đã tham dự Khóa Hồng Ân I và II năm …..  là Giáo Lý Viên Cấp I, cấp II và các Anh Chị đã tham dự khóa Đuốc Hồng 2007 là GLV cấp III trong Giáo phận Xuân Lộc, và trao khăn quàng là biểu tượng trách nhiệm và vinh dự giáo dục giới trẻ được trao phó cho chúng con.

 (Cộng đoàn vỗ tay – Cha chủ sự trao khăn quàng cho các Trưởng)

(Các GLV rồi trở về chỗ của mình. Trong khi đó, ca đoàn hát bài thích hợp. Vd: “Giờ đây Chúa sai tội…” )

 III. NGHI THỨC TRAO KHĂN CHO DỰ TRƯỞNG

 (Sau đó, Dì Phụ Trách giới thiệu các Dư Trưởng đã qua Khóa huấn luyện tại Giáo Xứ với Cha Chánh xứ. Các Dự Trưởng tiến lên và xếp hàng trên Cung Thánh)

Chủ sự:  Chúng con có ý thức và sẵn lòng cộng tác với Giáo Hội Chúa Kitô, nhận lấy trách nhiệm cùng với các Trưởng tham gia vào việc giáo dục đức tin với tư cách là Dự Trưởng không?

DT :   Thưa Cha,/ chúng con ý thức và sẵn lòng.

Chủ sự:  Vậy chúng con hãy nói lên quyết tâm dấn thân của chúng con qua lời tuyên hứa ?

DT :    (Các DT  giơ tay phải ra phía trước và đọc :)

 Nhờ tình yêu Chúa Ba Ngôi thúc đẩy / trước vị đại diện Giáo Hội, trước Gia đình Thánh Thể và cộng đoàn dân Chúa / chúng con xin hứa luôn cố gắng / hết lòng cộng tác với các anh chị Trưởng / phụng sự Giáo Hội và phục vụ các em Thiếu Nhi / theo tinh và đường hướng mục vụ giới Thiếu Nhi

(bỏ tay xuống)

Chủ sự:  Đại diện Giáo Hội, Cha nhận lời tuyên hứa của các con. Cha trao cho các con khăn quàng Dự Trưởng, là biểu tượng trách nhiệm và vinh dự giáo dục giới trẻ được trao phó cho các con.

(Cộng đoàn vỗ tay – Các Dự Trưởng tiến lên, Cha chủ sự trao khăn quàng cho các Trưởng – về chỗ. Trong khi đó ca đoàn hát bài thích hợp)

 

 

Comments are closed.

phone-icon