Vị Thánh kính ngày 3 tháng 5

0

                        Thánh Phi-lip-phê và Thánh Gia-cô-bê, Tông đồ                                                                                                                             

Thánh Phi-lip-phê, là một thành viên trong nhóm 12 Tông đồ, được nước Uruguay nhận làm Thánh Bổn mạng. Ngài đến từ Bethsaida miền Galilee (Ga 1,43-51)  và là một trong những môn đệ đầu tiên của Đức Giêsu cùng với Phêrô và An-rê (Ga 1,43-44). Tại bữa Tiệc Ly, câu hỏi của Phi-lip-phê “Xin chỉ cho chúng con biết Chúa Cha  là ai?” đã mở màn cho lời mạc khải về Đức Giêsu “Ai nhìn thấy Đức Giêsu thì nhìn thấy Chúa Cha (Ga 14,8-9). Tên của Ngài cũng được kể trong danh sách của những người ở trên lầu trên đang trông đợi Thánh Thần đến vào ngày Ngũ Tuần (Cv 1, 12-14).  Có nhiều truyền thống khác nhau nói về cuộc đời và cái chết của Phi-lip-phê. Có người cho rằng Ngài giảng dạy Tin Mừng ở Phrygia và qua đời ở Hierapolis. Di hài của Ngài được chuyển về Roma và được đặt ở nhà thờ Các Tông đồ. Truyền thuyết cổ xưa cho rằng ngôi thánh đường này được thánh hiến cho thánh Phi-lip-phê và Gia-cô-bê. Điều này giúp trả lời cho thắc mắc vì sao hai thánh này lại kính vào cùng một ngày. Thánh Gia-cô-bê hậu khác với Thánh Gia-cô-bê tiền. Thánh Gia-cô-bê hậu là con trai của An-phê (Mt 10,3; Mc 3,18; Lc 6, 15) và Mẹ của Người đứng ở dưới chân Thập giá vào ngày thứ sáu Tuần Thánh (Mc 15,40). Người ta tin rằng: năm 62, Thượng Hội Đồng Do thái tuyên án thánh Giacôbê hậu; sau đó, Ngài bị đánh đập cho đến chết. Ngài được chọn làm Thánh Bổn mạng của người hấp hối.

Nguyên tác : The Pocket Guide to the Saints của tác giả Richard McBrien

Lược dịch: Kim Ngọc

Comments are closed.

phone-icon