Thiếu Nhi Thánh Thể cầu nguyện cho thân nhân và ân nhân

0

VIẾNG XÁC THÂN NHÂN – ÂN NHÂN

Mẫu 1: Cầu cho thân nhân của Giáo Lý Viên

1. LỜI DẪN

Tạ ơn Chúa đã cho con là người, trong muôn người con thành một chứng nhân sống động. Trên vai con Chúa trao một sứ vụ làm người, làm con Chúa, làm Cha (Mẹ), làm chồng (vợ), làm công dân trong xã hội. Con đã đi trọn con đường kiếp người, có trăn trở, có khốn khó trăn bề. Nhưng con vẫn cố gắng hết lòng để chu toàn thánh ý Chúa. Giờ đây, con đến trước nhan Ngài. Trình diện Chúa với đôi tay trắng trơn. Xin thương con,Lạy Chúa, Cha từ nhân

Kính thưa cộng  đoàn,

Linh hồn ….. đã đi hết chặng đường nơi dương gian. Ông (bà) đã để lại hoa trái nẩy sinh là những mần non trong gia đình. Anh (Chị) …… là Giáo lý Viên trong gia đình Thiếu Nhi thánh Thể, và còn nhiều người khác cũng đang làm sống sự sống của ông (bà) để lạ sinh tồn và phát triển. Ông ra đi về với Chúa nhưng sự sống vẫn tồn tại nơi gia đình, trong giáo  xứ. Vậy trong tâm tình tri ân người cha (mẹ) đã đóng góp phần công sức cho công cuộc giáo dục đức tin. Chúng ta cùng hiệp dâng lời nguyện cầu để Chúa thương  ban cho linh hồn … sớm hưởng tôn nhan Chúa.

2. HÁT KINH CHÚA THÁNH THẦN

3. TIN MỪNG (Ga 11,17-27)

Khi đến nơi, Đức Giê-su thấy anh La-da-rô đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi. Bê-ta-ni-a cách Giê-ru-sa-lem không đầy ba cây số. Nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.” Đức Giê-su nói: “Em chị sẽ sống lại! ” Cô Mác-ta thưa: “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.” Đức Giê-su liền phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không? ” Cô Mác-ta đáp: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”

Đó là lời Chúa

4. LỜI NGUYỆN

Đức Kitô sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. Vì thế, ta hãy tha thiết cầu nguyện:

 • Lạy Chúa Kitô là Đấng an ủi kẻ ưu phiền, Chúa đã lau sạch nước mắt cho những kẻ thương khóc người thân, xin nâng đỡ gia đình tang quyến đây đang phải ưu phiền vì tang tóc. Xin Chúa nhận lời chúng con
 • Lạy Chúa Kitô là ánh sáng trần gian, Chúa đã mở mắt cho người mù được thấy, xin cho linh  hồn …. Được vui hưởng ánh sáng ngàn thu
 • Lạy Chúa, Chúa là Đấng rất mực khoan dung hằng tha thiết cho mọi người được ơn cứu độ. Xin thương nhận lời Đức Trinh Nữ Maria cùng toàn thể các thánh chuyển cầu mà ban cho thân nhân của chúng con là linh hồn …đã lìa thế thế được chung hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ công nghiệp Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con Amen

5. HÁT:

6. KINH NGUYỆN

 •     Lạy Cha chúng con ở trên trời….
 •     Tôi tin kính Đức Chúa Trời…
 •     Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu….
 •     Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ ….
 •     Chúng con trông cậy ….
 •     Ba câu lạy.

7. HÁT KẾT:  Ra đời có mẹ Cha là trời…

 

Mẫu 2: Cầu cho ân nhân đoàn Thiếu Nhi

1. LỜI DẪN

 2. HÁT KINH CHÚA THÁNH THẦN

3. TIN MỪNG (Lc 25,31-40)

“Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.” Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu? ” Đức Vua sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.”

Đó là lời Chúa

4. LỜI NGUYỆN

Thiên Chúa là cha toàn năng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết và cho thân xác yếu hèn của chúng con được phục sinh. Vậy ta hãy tha thiết nguyện cầu:

 • Lạy Chúa Kitô là Đấng an ủi kẻ ưu phiền, Chúa đã lau sạch nước mắt cho những kẻ thương khóc người thân, xin nâng đỡ gia đình tang quyến đây đang phải ưu phiền vì tang tóc. Xin Chúa nhận lời chúng con
 • Xưa Chúa đã giải thoát ba thiếu niên khỏi lửa hồng thiêu đốt xin đừng chấp tội linh hồn ………. vừa mới qua đời.
 • Lạy Chúa, linh hồn …… khi còn ở đời này đã được Chúa cho gia nhập dân thánh. Vậy giờ đây, xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà mở lượng từ bi đón nhận linh hồn…………. vào hàng ngũ các thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ công nghiệp Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con Amen

5. HÁT:

6. KINH NGUYỆN

 •     Lạy Cha chúng con ở trên trời….
 •     Tôi tin kính Đức Chúa trời…
 •     Lạy Chúa, conn ở dưới vực sâu….
 •     Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ ….
 •     Chúng con trông cậy ….
 •     Ba câu lạy.

7. HÁT KẾT

 

 

Comments are closed.