Các phép lạ của Thánh Đa Minh ở Rôma

0

CÁC PHÉP LẠ CỦA THÁNH ĐA MINH TẠI RÔMA

Nguyên bản: Itinerario dei miracoli di san Domenico a Roma

Tác giả: Fr. Jaine Rodringuez Lebrato, O.P.

Roma – Santa Sabina 1995, 45tr. (12cm x 15cm)

Chuyển ngữ: Sr. Maria Đinh Thị Sáng, OP

*******

DẪN NHẬP

PHẦN I

MỘT SỐ GHI CHÚ NHẬP ĐỀ

MỘT SỐ GHI CHÚ

PHẦN II

CÁC CHẶNG CỦA LỘ TRÌNH

CÁC CHẶNG CỦA LỘ TRÌNH

I. THÁNH ĐƯỜNG SAN MARCÔ

Trình thuật : Hồi sinh đứa con trai của một bà góa

II. THÁNH ĐƯỜNG SANTA ANASTASIA

Trình thuật I: Chữa lành cánh tay của một nữ ẩn cư

Trình thuật II: Một thiên thần hiện ra

III. ĐAN VIỆN SANTA MARIA IN TEMPULO

Trình thuật: Cuộc di dời bức tranh Trinh Nữ Maria

IV. TU VIỆN SAN SISTO

Trình thuật I: Hồi sinh một kiến trúc sư

Trình thuật II: Phép lạ trong nhà ăn

V. TU VIỆN SANTA SABINA

Trình thuật I: Thiên thần mở cửa

Trình thuật II: Đức Trinh Nữ Maria Đấng Bảo Trợ Dòng

Trình thuật III: Một tập sinh thống hối

TẠM KẾT

VIDEO CLIP MINH HỌA : Thánh Đa Minh ở Roma

VIDEO CLIP MINH HỌA : Các phép lạ của Thánh Đa Minh

Comments are closed.