Chúc Mừng

0

CHÚC MỪNG

Trong tâm tình cảm tạ tri ân tình thương vô biên của Thiên Chúa đã ban cho Hội Dòng một Mùa Dâng Hiến bội thu:

               –   4 Chị mừng Ngọc Khánh Khấn Dòng

–   5 Chị mừng Kim Khánh Khấn Dòng

–   4 Chị mừng Ngân Khánh Khấn Dòng

–  16 Chị Em Vĩnh Thệ

–   13 Chị Em Tiên Khấn

Và một số Chị Em tuyên lại lời khấn.

Xin Tri ân và chúc mừng Quý Chị Ngọc Khánh đã kiên trì đứng vững trong ơn gọi Đa Minh trước bao thăng trầm của 60 năm lịch sử của Hội dòng.

Xin cám ơn và chúc mừng Quý Chị Kim Khánh đã từng bước tín trung với Bạn Tình Giêsu và âm thầm phục vụ Hiền thê Huyền nhiệm của Ngài là Hội thánh.

Xin đón nhận và mừng chúc Quý Chị Ngân Khánh, vì lòng khao khát ơn gọi Giảng thuyết và nỗi thao thức dựng xây Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp vững mạnh, các Chị đã trở nên những người làm chứng cho một giai đoạn lịch sử mới của Dòng.

Xin chúc mừng 16 Em Vĩnh Khấn. Xin Thánh Thần luôn đồng hành nâng đỡ để từ đây Chị Em dám sống hết tình, hết mình với căn tính đích thực của người nữ tu Giảng thuyết.

Xin chúc mừng 13 Em Tiên Khấn. Xin cho sự bình an và niềm vui của đời thánh hiến mãi mãi ở cùng các Em.

Xin gởi lời mừng chúc tới:

– 16 Em Tập II

– 13 Em Tập I

– 26 Em Tiền Tập

Với ước mong các Em hôm nay hân hoan đón nhận ân ban của Chúa sẽ nỗ lực từng giây để ơn Chúa trổ sinh những hoa thơm trái ngọt nơi các Em và trong Hội dòng.

Nguyện xin Chúa ban cho tất cả Quý Chị, Quý Em mãi mãi tín trung để trong bàn tay quyền năng và yêu thương của Chúa, tất cả chúng ta sẽ trở nên dụng cụ tốt lành Chúa dùng để xây dựng và đổi mới thế giới hôm nay.

        Thay mặt Hội Dòng,

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hùy, OP

       Bề trên Tổng quyền 

Comments are closed.

phone-icon