Đố vui: Tinh thần học tập theo Cha Thánh Đa Minh

0

ĐỐ VUI KINH THÁNH

Chủ đề: TINH THẦN HỌC TẬP THEO CHA THÁNH ĐAMINH 

Thỉnh viện Đa Minh Tam Hiệp

I. AI NHANH HƠN (Phần học về Cha Thánh)- Dự trù 120 phút

1.   Hình thức: Mỗi tổ tìm chọn 1 người đóng vai Cha Đaminh để dẫn tổ lên đường tìm đến ngai của Cha Thánh Tổ Phụ trên Thiên Đàng. (Mỗi chặng phải diễn lại 1 cảnh CN của Cha Thánh và trả lời một số câu hỏi liên quan…)

 • Tổ 1: Qua trạm 3 – 5 và về đích  – Cách CN 2  + Một số câu chất vấn (Tùy  trạm trưởng)
 • Tổ 2: Qua trạm 4 – 2 và về đích – Cách CN 4 + Một số câu chất vấn (Tùy trạm trưởng)
 • Tổ 3: Qua trạm 5 – 1 và về đích – Cách CN 3 + Một số câu chất vấn (Tùy trạm trưởng)
 • Tổ 4: Qua trạm 1 – 3 và về đích – Cách CN 7 + Một số câu chất vấn (Tùy  trạm trưởng)
 • Tổ 5: Qua trạm 2 – 4 và về đích – Cách CN 6 + Một số câu chất vấn (Tùy  trạm trưởng)

*  Các trạm trưởng và đệ tử xem phần nội dung các em đã học để chất vấn hoặc những vấn đề liên quan đến  ngày Bổn mạng hay trắc nghiệm về  kiến thức tổng hợp… Cần nhất là phần học về Cha Thánh.

Trạm cuối: Khi tổ nào về trước thì Cha Thánh Đaminh có thể mời gọi mỗi tổ diễn lại một cảnh cầu nguyện  của ngài. Khi các tổ đã về hết sẽ mời các Cha Đaminh lên  rút thăm phần hùng biện. Mỗi tổ trình bày về Cha Thánh trong 3 phút – có 5 phút chuẩn bị (Cách hùng biện)

2. Nội dung các tổ rút thăm: (Phần II trong bài học về Cha Thánh)

 • Thánh Đaminh với kinh nguyện Phụng vụ.
 • Thánh Đaminh bênh vực người và sứ giả chân lý.
 • Thánh Đaminh chiêm niệm và hoạt động tông đồ.
 • Thánh Đaminh chiến sĩ đức tin.
 • Thánh Đaminh con người đại kết và tông đồ của Đức Maria.

 CHỦ ĐỀ CÁC TRẠM

 • TRẠM I:  Thánh Phêrô: QUA CỬA HẸP ĐỂ VÀO NƯỚC TRỜI – Đón tổ 3 và 5 (nội dung mật thư sẽ gửi sau)
 • TRẠM II: Thánh Martinô:  SỐNG ĐỨC ÁI – Đón tổ 2 và tổ 4 (nội dung mật thư sẽ gửi sau)
 • TRẠM III: Thánh Vinh Sơn:  SỐNG VÂNG LỜI – Đón tổ 1 và 3 (nội dung mật thư sẽ gửi sau)
 • TRẠM IV: Thánh Catarina: SỐNG CAN TRƯỜNG – Đón tổ 4 và 2 (nội dung mật thư sẽ gửi sau)
 • TRẠM V: Đức Maria : SỐNG TIN YÊU – Đón tổ 5 và 1 (nội dung mật thư sẽ gửi sau)
 • VỀ ĐÍCH: Thánh Đaminh: SỨ GIẢ TIN MỪNG – Đón tất cả các tổ  (nội dung mật thư sẽ gửi sau)

II.   AI THÔNG MINH HƠN?

 • Phần học Lời Chúa(Dự trù  60 phút)
 • Thuộc lòng Lời Chúa:  (Mỗi tổ rút thăm 1 đề để trả lời 3 câu lời Chúa – Mỗi câu 20 điểm)

ĐỀ I:

 1. GioanChương 3: Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”
 2. GioanChương 14: Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.
 3. Thư Phêrô 1Chương 1: Nhờ vâng phục sự thật, anh em đã thanh luyện tâm hồn để thực thi tình huynh đệ chân thành. Anh em hãy tha thiết yêu mến nhau với tất cả tâm hồn.

Khán Giả: Thư Gioan 2Chương 1: Thiên Chúa là Cha và Đức Giê-su Ki-tô là Con Chúa Cha sẽ cho chúng ta được hưởng ân sủng, lòng thương xót và bình an, trong sự thật và tình thương.

ĐỀ II:

 1. GioanChương 15: Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy.
 2. Thư Do TháiChương 10: Thật vậy, nếu chúng ta cố tình phạm tội sau khi đã học biết sự thật, thì không còn hy lễ nào đền tội được nữa
 3. Thư Gioan 1Chương 1: Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội,
  chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta.

Khán giả:  Gioan Chương 14: Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em.

ĐỀ III

 1. GioanChương 4: Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật
 2. Thư Gioan 1Chương 2: Ai nói rằng mình biết Người
  mà không tuân giữ các điều răn của Người,
  đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy
 3. Thư GiacôbêChương 3: Nhưng nếu trong lòng anh em có sự ghen tương, chua chát và tranh chấp, thì anh em đừng có tự cao tự đại mà nói dối, trái với sự thật.

Khán giả: Thư Gioan 1Chương 2: Tôi đã viết cho anh em, không phải vì anh em không biết sự thật, nhưng vì anh em biết sự thật, và vì không có sự dối trá nào phát xuất từ sự thật

ĐỀ IV

 1. GioanChương 1: Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật
 2. Thư ÊphêsôChương 4: Nhưng, sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Ki-tô vì Người là Đầu
 3. Thư Gioan 1 – Chương 3: Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng
  chúng ta đứng về phía sự thật, và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa

Khán Giả: Thư Gioan 3Chương 1: Quả thật, tôi rất vui mừng bởi có những anh em đến đây và làm chứng là anh gắn bó với sự thật, như anh vẫn sống trong sự thật

ĐỀ V

 1. GioanChương 1: Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê,
  còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có.
 2. Thư ÊphêsôChương 4: Bởi thế, một khi đã cởi bỏ sự gian dối, mỗi người trong anh em hãy nói sự thật với người thân cận, vì chúng ta là phần thân thể của nhau.
 3. Thư Gioan 1Chương 1: Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với Người
  mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật.

Khán Giả:

 • GioanChương 16: Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.
 • Chọn hìnhMỗi tổ chọn 4  hình và nói  nội dung Lời Chúa của hình đó(mỗi hình 10  giây – Đúng: 20 điểmsai trừ  10 điểm – không cần nói xuất xứ hoặc đọc đúng như trong Tin mừng nhưng nhìn hình và nói được chính xác nội dung hình đó muốn nói gì). Sau đây là nội dung chính của các hình  – Thí sinh chọn hình số mấy thì Ban Giám Khảo xem nội dung theo số phía dưới. VD:  Hình số 1 là câu số 1.
 1. Đức Giêsu chịu phép rửa.(Lc3,21-22); (Mt3,13-17; Mc 1,9-11)
 2. Đức Giêsu lập phép Thánh Thể (Lc22,19-20); (Mt 26,26-28; Mc14,22-24; 1Cr 11,23-25)
 3. Đức Giêsu cầu nguyện tại vườn Ghết- sê- ma- ni ( Mt26,36-46); (Mc 14, 32-42; Lc 22,39-46).
 4. Đức Giêsu ngồi giữa các bậc thầy Do Thái (Lc2,41-50)
 5. Ngôi mộ trống (Ga20,1-10; Mt28,1-8; Mc16,1-8; Lc24,1-11)
 6. Đức Giêsu đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với    Chúa Cha mà không qua Thầy”. (Ga14,6)
 7. Truyền tin cho Đức Maria (Lc126,38)
 8. Đức Giêsu vào Gierusalem với tư cách là Đấng Mesia ( Mt21,1-11; Mc11,1-10;
 9. Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ (Mt28,16-20; Mc16,14-18; Lc24,36-49; Ga20,19-29).
 10. Đức Giêsu và trẻ em (Mt19,13-15; Mc10,13-16; Lc18,18-23)
 11. Ông Phêro hối hận sau khi chối Thầy (Mt26; Mc14; Lc22; Ga18)
 12. Cain giết Aben
 13. Ông chủ trả tiền công cho người làm vườn nho(Dụ ngôn vườn nho) (Mt20,1-16).
 14. Lính canh mồ (Mt27,62-66)
 15. Ông Phêro đi trên mặt biển đến với Chúa Giêsu.
 16. Lính của hoàng đế Augusto kêu gọi dân chúng ở khắp nơi trở về quê khai nhân khẩu.
 17. Đức Maria viếng thăm bà Elisabet (Lc1,39-45)
 18. Gia đình Chúa Giêsu đang lên Đền Thờ Giêrusalem mừng lễ vượt qua lúc Chúa 12 tuổi(Lc 2,41-42).
 19. Mẻ cá lạ
 20. Vị Mục Tử nhân lành (Ga10,1-21). Chiên ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta.
 21. Đức Maria hát chúc tụng Chúa khi đến thăm bà Elisabet (Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa).
 22. Tên lính bị Phêro chém đứt tai khi đến bắt Chúa _ Chúa chữa cho ông ta.
 23. Chúa Giêsu đuổi những người buôn bán trong Đền Thờ.
 24. Chúa đàm đạo với Môse và Ê-li-a trên núi Tabo.
 25. A-đam và E-và sau khi ăn trái cấm.
 26. Ông Gioan rao giảng và kêu gọi sám hối.
 27. Dụ ngôn người gieo giống (Lc 8,2-8).
 28. Chúa gọi hai môn đệ đầu tiên.
 29. Người cha nhân hậu (Lc15,11-32).
 30. Đức Giêsu sai mười hai Tông Đồ đi rao giảng (Mt10,1-16; Mc3,13-19; 6,7-13; Lc 6,12-16; 9,1-6).
 31. Ông Môse nhận 10 điều răn từ Thiên Chúa.

     32.  Người Samari nhân hậu

 • Đoán hình nền  (chọn hình giống nhau – dạng trúc xanh)

–   Mỗi lần chọn đúng 10 điểm – chọn sai mất quyền ưu tiên.

Đáp án:

 • Ông Simêon ẵm Hài Nhi và chúc tụng Thiên Chúa  –  Muôn lạy Chúa…  ( Lc 2, 28-31)
 • Mỗi tổ chọn 1 người thông minh nhất để trả lời 10 câu hỏi của ban tổ chức trong 30 giây (kiến thức tổng hợp – mỗi câu 10 điểm – Mỗi đề dư 1 câu đề phòng)

ĐỀ I

 1. Cách cầu nguyện thứ nhất của Cha Thánh là gì? –   Thờ lạy ngợi khen
 2. Ngày lễ Đức Mẹ dâng Chúa trong đền thờ là ngày nào? – Ngày 02/02
 3. Trong Tin mừng có thuật lại 3 cuộc truyền tin . Ba cuộc đó là của những ai? –  Dacaria, Maria và Thánh Giuse.
 4. Đức Giêsu bị lạc trong đền thờ năm bao nhiêu tuổi? Năm 12 tuổi.
 5. Luật mới của Đức Kitô thay cho luật cũ là luật nào? –   Luật yêu thương.
 6. Theo Kinh Thánh Chúa Giêsu thường cầu nguyện ở nơi nào?–   Nơi cô tịch.
 7. Trọng tâm của huấn giáo là ai? –   Đức Giêsu Kito
 8. Ai đã lấy khăn lau mặt cho Chúa trên đường Khổ  nạn? –    Bà Veronica
 9. Vị thánh truyền bá lòng thương xót Chúa là vị Thánh nào?–  Thánh nữ Maria Faustina.
 10. Vị vua khôn ngoan nhất trong Kinh thánh là vị vua nào? –          Vua Salomon
 11. Trong trận đại Hồng thủy, trời đã mưa trong suốt bao nhiêu ngày? –  40 ngày.

ĐỀ II

 1. Cách cầu nguyện thứ ba của Cha Thánh Đaminh là gì? –   Hãm mình đền tội.
 2. Chúa Giêsu sinh ra ở Belem, ai đến thờ lạy Người đầu tiên ?–  Các Mục Đồng.
 3. Chúa Giêsu sinh vào thời Hoàng đế nào? –  Cêsare Augusto
 4. Gioan Tẩy giả và Đức Giêsu sau khi sinh được bao nhiêu ngày thì chịu phép cắt bì theo luật? –  Tám ngày.
 5. Chúa Giêsu đã chịu phép rửa trong dòng sông nào? –   Giodan
 6. Khi  nhìn thấy Matthêu đang ngồi thu thuế, Đức Giêsu đã nói gì với ông?– Hãy theo tôi
 7. Ba Bí tích khai tâm là Bí tích nào? –   BT rửa tội, BT thêm sức, BT Thánh Thể.
 8. Mầu nhiệm trung tâm của Kitô giáo là mầu nhiệm nào? –   Mầu nhiệm Phục sinh.
 9. Sau khi sống lại bao nhiêu ngày thì ĐGS lên trời? –  40 ngày.
 10. Hình ảnh Ông già Noel đầu tiên là ai? –  Đức Giám mục Nicola.
 11. Khi Môisê gặp Chúa gặp gỡ Thiên Chúa trong bụi gai đang cháy, Thiên Chúa đã yêu cầu ông làm gì? –   Cởi giày ra.

ĐỀ III

 1. Trong sách sáng thế chương 2,20 cho thấy ai là mẹ của tất cả các thụ tạo –  Bà Eva.
 2. Sứ Thần nào truyền tin cho Đức Maria?  –  Gapriel.
 3. Vua của Giuđa vào thời Chúa Giêsu sinh ra là ai?–   Hêrode cả.
 4. Khi cầu nguyện Chúa Giêsu đã thưa chuyện với Cha của Ngài như thế nào? – Abba, Lạy Cha.
 5. Hình ảnh nào trong Tin mừng Gioan cho thấy Chúa Giêsu là Đấng qui tụ, chăm sóc và bảo vệ dân Người? –  Mục tử tốt lành.
 6. “Không phải anh em đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn Anh em.” Xuất xứ của câu Tin Mừng này là gi? –  Ga 15,16.
 7. Danh xưng Giêsu nghĩa là gì? –  Thiên Chúa cứu độ.
 8.  Tên của 4 môn đệ đầu tiên là: –   Phêro – Anrê – Giacôbê và Gioan
 9. Mười điều răn được Thiên Chúa trao cho ai? –   Cho Môise.
 10. Ông Môse đã sống trong sa mạc bao lâu trước khi thực hiện cuộc xuất hành?–  40 năm.
 11. Cách cầu nguyện thứ bảy của Cha thánh Đaminh là gì? –   Là khẩn nài.

ĐỀ IV

 1. Sứ Thần Chúa hiện ra với Ông Dacaria ở đâu? –   Trong đền thờ.
 1. Ở trong hoang địa ông Gioan Tẩy giả đã ăn uống thức ăn gì? –  Châu chấu và mật ong rừng.
 2. Ai đã tiên báo rằng một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn của Đức Maria?–   Ông Simêon.
 3. Trong tiệc cưới cana có  mấy chum nước được Chúa Giêsu biến thành rượu? –    6 chum.
 4. Trước khi bắt đầu đi rao giảng Đức Giêsu đã ăn chay bao nhiêu ngày trong hoang địa? –  40 ngày.
 5. Trong thánh vịnh 118,9 dạy ta làm thế nào để giữ được tuổi xuân trong trắng –   Phải tuân theo Lời Chúa dạy.
 6. Hãy cho biết xuất xứ của câu: “Xin Cha thánh hiến con trong sự thật” –   Ga 17, 17
 7. Hội thánh có những đặc tính nào? –   Duy nhất, thánh thiện, công giáo, tông truyền.
 8.  Những thói quen tốt thì được gọi là gì? –   Các nhân đức.
 9. Người đầu tiên được Đức Giêsu Phục sinh hiện ra là ai? –  Bà Maria Mađala
 10. Cách cầu nguyện thứ 4 của cha thánh Đaminh là gì? –  Tạ ơn tha thứ.

ĐỀ V

 1. Sứ Thần gặp Đức Maria ở đâu để loan báo Chúa Giêsu sinh ra–   Nazareth (Lc 1,20)
 1. Vị tiền hô được sai đến để chuẩn bị đường lối cho Chúa Giêsu là ai–   Gioan Tẩy giả.
 1. Theo Tin mừng theo thánh Gioan Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên ở đâu  –   Tiệc cưới Cana.
 2. Kinh nguyện của Giáo Hội được xây dựng dựa trên điều gì?–  Đức tin của các Tông Đồ.
 3. Danh xưng Kito là gì?  –  Đấng được xức dầu hoặc Messia.
 4. Theo truyền thuyết, Chúa Giêsu biến hình trên núi nào? –   Núi Tabo.
 5. Ladaro đã chết ở trong mồ bao lâu?  –  4 ngày.
 6. Tên cướp được phóng thích bởi Philato trong vụ xét xử Chúa Giêsu là ai? –   Baraba.
 7. Đavit đã làm vua trong bao nhiêu năm? –   40 năm.
 8.  Vị Giáo Hoàng đầu tiên là ai?-  Thánh Phêrô.
 1. Cách cầu nguyện thứ  năm của cha thánh là gì? –  Lắng nghe suy niệm

III.  AI  SÁNG KIẾN HƠN

 1. Làm hang đá – Theo Địa điểm các tổ đã rút thăm.
 2. Trang trí bảng hy sinh và viết tâm tình bộc phát cho những chặng thi đua vừa trải qua trong ngày vui chơi mừng lễ. Mỗi tổ được phát bút, giấy màu, băng keo, hồ…

IV.    KẾT THÚC: Công bố kết quả thi – phát thưởng

  

PHẦN CHUẨN BỊ và CÔNG TÁC

Phần I                                                                                    

Trạm 1: Thánh Phêrô + Đệ tử  (Dì Giáo.Trang + Minh Nguyệt)

Ghi Điểm:  B. Nhi (Bảng + Bút viết)

Trạm 2: Thánh Martino + Đệ tử  (Dì K.Ánh + Lệ Quỳnh)

Lật hình(phụ Dì trên sân khấu..)

Trạm 3: Thánh Vinh Sơn + Đệ tử (Dì Gíao Liễu + Bích Nguyệt)  Nguyễn Huệ – Thúy Kiều

Trạm 4: Thánh Catarina + Đệ tử  (Dì TCV I + Thu Hạnh) Chuẩn bị : Quà cho khán giả… và các tổ Trạm 5:  Đức Maria + Thiên Thần  (Dì Giáo Lan + Ng. Vân)

Trạm cuối:  Thánh Đaminh ngồi trên ngai tòa (Dì TCV II) (Em Huệ + Thúy Kiều hóa trang cho Dì)

Phần 2: KHÁCH MỜI DANH DỰ – BAN GIÁM KHẢO

–  Dì Bề Trên Tổng Quyền   –  Dì Tổng Cố Vấn I

–  Dì Nhất Tu viện Truyền Tin  – Dì Tổng Cố vấn II

–  Dì Giám Đốc   –  Dì Giáo Học viện Dọn Khấn

–  Dì Giáo Ngọc Lan –  Dì Giáo Thùy Trang

Comments are closed.