FAUSTO APPETENTE – Thông điệp ra ngày 29-6-1921

0

FAUSTO APPETENTE

 Trích Thông điệp Đức Thánh Cha Benedicto XV ra ngày 29-6-1921 để kỷ niệm đệ thất bách chu niên Cha Thánh Đa Minh tạ thế

Trích “Nữ Tu đọc Văn Thư Tòa Thánh”

Tủ sách Ra Khơi, Sài Gòn 1969, Văn thư VII, tr. 53-56

Nữ Tu viện Đa Minh Bùi Chu (Tam Hiệp)

1- Con người của Thiên Chúa đã không chia sẻ, đã thực hiện hoàn toàn đây đủ hết cái ý nghĩa của tên gọi: “DOMINICUS” nghĩa là  “Người thuộc về Chúa” – Ngài đã hoàn toàn là người của Giáo Hội. Ai cũng phải nhận rằng: Ngài là một nhà vô địch bênh đỡ Đức Tin – và Dòng Thuyết Giáo Ngài sáng lập luôn luôn là một trong những thành trì kiên cố nhất của Giáo Hội La mã. Không phải chỉ khi còn sinh thời Thánh Đaminh mới là trụ cột chống đỡ đền thờ Chúa (Eccl 50,1)mà cả trong các thế kỷ sau, Ngài vẫn còn bênh vực Giáo Hội, đúng như lời tiên tri của Đức Thánh Cha Honorius III tuyên bố khi châu phê Hiến Pháp Dòng mới của Ngài: “Ta cảm thấy trong Dòng con sẽ có những chiến sĩ anh hùng Đức Tin và những ánh sáng chân lý soi thế trần”.

I.- VIỆC THUYẾT GIÁO VÀ NHU CẦU THUYẾT GIÁO.

2- Quả thật, ai cũng biết, để mở nước Chúa, Chúa Giêsu Kytô đã chẳng dùng phương kế nào ngoài sự rao giảng Phúc Âm, nghĩa là dùng tiếng các sứ giả đi gieo rắc khắp thế giới, giáo lý của Nước Trời. Chúa phán: “Hãy giảng dạy các dân tộc; hãy rao truyền Phúc âm cho mọi dân, mọi nước”(Mc 16,5). Chính nhờ ở việc các Tông đồ giảng dạy, nhất là Thánh Phaolô, và tiếp theo là các Thánh Giáo phụ, các Thánh Tiến sĩ, mà các tâm hồn được ánh sáng chân lý soi sáng, và nức lòng mến yêu các nhân đức. vì muốn ứng dụng chính cai phương pháp đó để cứu các linh hồn mà Thánh Đaminh đã tự đặt làm mục đích cho mình và cho các con cái Ngài là: “Đưa hiến cho kẻ khác điều mình đã suy niệm (Contemplata aliis tradere)”. Do đó, mà ngoài thực thi đức Khó nghèo sạch sẽ và Vâng lời, Ngài đã đặt cho Dòng của Ngài một bổn phận gắt gao thánh thiện là phải “tận tình hiến thân cho việc suy tầm Giáo lý và giảng truyền chân lý”. Cho nên đặc biệt việc thuyết giáo của Dòng Đaminh có 3 điểm xuất sắc nhất, là:

a. Đối với Giáo lý: vững chắc

b. Đối với Tòa Thánh: trung thành tuyệt đối

c. Đối với Đức Mẹ: sùng kính đặc biệt.

II. GIÁO LÝ CỦA DÒNG “THUYẾT GIÁO”

3-  Theo ý Thánh Đaminh, có một nền Giáo Lý vững vàng chắc chắn như trên, phải là cái đặc điểm vinh quang của các con cái Ngài – nên vừa được Tòa Thánh châu phê công nhận Dòng với danh hiệu cao quý là Dòng “Thuyết Giáo”, Ngài đã quyết xây cất các Tu viện Ngài ở gầ ngay những trường Đai Học danh tiếng nhất, để các Tu sĩ của Ngài có thể theo học dễ dàng được hết mọi ngành và gây cơ hội cho một số lớn sinh viên gia nhập Tu viện mới của Ngài. Vì thế, ngay từ đầu, Tu viện Đaminh đã được mọi người coi là Dòng Giáo lý. Sửa chữa các căn bệnh gây nên bởi Giáo lý đã bị xuyên tạc dưới nhiều hình thức khác nhau và làm sáng tỏ ánh sáng Đức Tin đạo Chúa Kytô ra: Đó luôn luôn là sứ mệnh và biệt tài của Dòng Đaminh. Quả thật, không có một cản trở nào ác liệt cho phần rỗi đời đời bằng sự không học biết Giáo lý, và sự trụy lạc của tâm hồn. Cho nên, không lạ gì ma ai cũng phải đăm đăm chú ý nhìn vào những hình thức tông đồ mới mẻ phong phú của Dòng Đaminh, Dòng lấy Phúc âm, Giáo huấn của các Thánh Giáo phụ làm nền tảng rồi đưa phối hiệp vào các khoa học.

III. TẬN TÂM VỚI TÒA THÁNH

4- Đi theo với sự thiết tha lo lắng trung thành bênh đỡ Đức Tin, Thánh Đaminh còn có một sự tuyệt đối nhiệt thành tận tâm với T.Thánh. Chính vì vậy người ta truyền tụng rằng: Ngài đã quỳ dưới chân Đức Tiên Giáo Hoàng Inno-cent III khấn quyết sẽ bênh vực Tông Tòa La Mã, và chính đêm sau Đức Thánh Cha chiêm bao thấy đền thờ Laterano xiêu đổ có Thánh Đaminh đang hì hục ghé vai nâng đỡ. Lịch sử còn kể lại một sự kiện khác nữa là: ngay thời kỳ Thánh Đaminh còn huấn luyện các môn sinh đầu tiên trong đường trọn lành, Ngài đã có ý tưởng lập một đạo quân thánh thiện gồm những giáo dân đạo đức, nhiệt thành với hai mục đích là: bênh đỡ quyền bính Giáo Hội và quyết liệt chặn đứng các tà thuyết lại. Chính tư tưởng này đã phát xuất ra Dòng Ba Đaminh, để phổ biến sâu rộng vào chính người đời việc thực thi vào đời sống trọn lành, hầu một trật vừa đem lại cho Giáo Hội là Mẹ chúng ta một báu vật vinh quang, vừa là một thành lũy kiên cố.

5-  Sự gắn bó chặt chẽ với Ngài Tòa Phêrô đã từ Đấng sáng lập Dòng, truyền thống đến các con cái Ngài. Cứ mỗi lần có chia rẽ phân tranh làm lung lạc cho tâm hồn, và Giáo Hội phải đau khổ do các dân tộc dấy loạn hay các vua chúa bất lương, bất chính gây nên, thì Tòa Thánh lại được thấy trong số các con cái Thánh Đaminh có những chiến sĩ xuất sắc đứng ra bênh vực chân lý và quyền lợi Giáo Hội, giúp ích rất nhiều cho việc bảo toàn uy tín của Giáo Hội. Ai quên được những viêc siêu vượt của người con gái Thánh Đaminh tức là Thánh Nữ Ca-tharina de Sienna đã làm cho Giáo Hội?

IV. SỨ MỆNH HIỆN NAY CỦA DÒNG THUYẾT GIÁO

6-  Ngày nay, các con yêu quý! – Các con dễ hiểu, Dòng Đaminh vẫn không phải là để làm những việc kém trọng đại, kém quan hệ hơn ngày mới thành lập. Ngày nay vẫn còn biết bao linh hồn đang chết lả vì thiếu bánh hằng sống là Giáo Lý Chúa! Vẫn còn biết bao tâm hồn  bị mê hoặc vì chân lý giả danh, bị mất đức tin vì các tà thuyết lừa bịp. Vậy các Linh mục muốn phân phát Lời Chúa để cứu trợ sự cùng quẫn này cẩn phải được đốt cháy lòng khát khao cứu thoát anh em mình và đồng thời cần phải hiểu biết chắc chắn những điều về Thiên Chúa chừng nào? Biết bao nhiêu con cái của Giáo Hội cũng vô ơn, cũng phản bội, cũng lìa bỏ  Đấng đại diện Chúa Giêsu Kytô chỉ vì không học biết giáo lý, hay chỉ vì nhu nhược, đang cần phải dẫn đưa về đặt vào lòng người Mẹ chung của chúng ta! Để cứu chữa tất cả các tai ương đủ thứ đang làm cho thế giới phải quằn quoại đau khổ ấy, chúng ta cần phải có sự phụ trợ của Mẹ Maria biết chừng nào?

7-  Như thế nghĩa là con cái Thánh Đaminh có một cánh đồng Truyền giáo bao la như không bờ bến, tha hồ cho chí nhiệt thành vùng vẫy để cứu rỗi hết mọi người. Vì thế, ta phấn khích các con lấy những lễ bách chu niên làm dịp cho tất cả các phần tử Dòng theo ý Đấng sáng lập mà cải tiến, để càng ngày càng tỏ ra là xứng đáng là con cháu của một Đấng Tổ Phụ thời danh như vậy. Dĩ nhiên về việc giảng thuyết, những người con thuộc Dòng nhất phải vượt hơn tất cả các người nào khác, phải tiếp tục và phải hăng say hiến thân rao giảng Lời Chúa hơn nữa, để phát triển nơi tín hữu sự hiểu biết và bênh vực chân lý một trật với lòng tôn sùng Trinh Nữ Maria.

                                                                                                                               BENEDICTO XV

Les Enseignements Pontificaux (Les Instiiuts de vie parfaite)

Desclée et Cie – p.258

 

Comments are closed.

phone-icon