Vị Thánh kính ngày 12 tháng 8

0

Euplus, Tử đạo

Euplus chịu tử đạo ở Catania, Sicily dưới thời bách hại đạo của Hoàng đế Diocletian. Người ta cho rằng: thánh nhân đứng bên ngoài tòa án của thống đốc và thách thức các nhà chức trách bắt Ngài. Ngài đã la thét: Tôi là một Kitô hữu và sẵn sàng chết cho chính đạo. Khi người ta đưa Ngài vào trong, Ngài vẫn đang cầm một cuốn sách bị cấm- Sách Tin mừng và Ngài bảo với họ sách này thuộc về Ngài. Ngài bị tống ngục trong ba tháng và sau đó lại được cật vấn. Khi người ta hỏi: Ngài vẫn còn giữ cuốn sách Phúc âm đó chứ? Ngài đáp lại: Có. Nhưng bây giờ nó nằm sâu thẳm trong tâm hồn Ngài. Câu trả lời của Ngài làm cho Thống đốc bực tức và ra lệnh đánh đập Ngài cho tới khi Ngài chịu thờ phụng các thần khác. Euplus vấn một lòng từ chối và sau đó, bị chém đầu.

 

Comments are closed.

phone-icon