Vị Thánh kính ngày 14 tháng 8

0

Maximilian Maria Kolbe, Linh mục, Tử đạo

Maximilian Kolbe (sinh 1894 – tử 1941) đã chết trong trại tập trung Đức Quốc xã vì Ngài tình nguyện chết thay cho một tù nhân bị buộc phải hy sinh tính mạng. Raimund Kolbe sinh ra ở Liên – Ba gần Lodz. Ngài gia nhập Dòng Phan Sinh năm 1910 và lấy tên Maximilian Maria. Ngài du học ở Rome và thụ phong linh mục năm 1918, sau đó Ngài trở về Balan khi mắc bịnh lao. Năm 1917, Ngài tổ chức nhóm Hiệp binh Đức Mẹ nhằm thúc đẩy việc sùng kính Đức Mẹ. Những năm sau đó, Ngài lên đường đi Ấn, Nhật, truyền bá thông điệp Hiệp binh Đức Mẹ qua các văn bản được in ấn.  Ngài được triệu về Kraków để làm Bề Trên của hơn 800 anh em của Dòng tại Niepokalanów. Ngài khởi đầu công việc báo chí cũng như tạp chí và thực hiện các chương trình phát thanh thường xuyên. Khi Đức xâm lược Balan năm 1939, Tu viện của Cha Maximilian biến thành trại tị nạn cho 3000 người Balan và 1500 người Do thái. Sau khi bị người Đức bắt, Cha Maximilian được giải đến Auschiwitz vào ngày 28 tháng 5 năm 1941. Cuối tháng 7, một trong những tù nhân trong cùng dãy của Maximilian bị phạt chết thay cho một tù nhân đã trốn thoát. Francis Gajowniczek là người bị bắt trúng tên để chết thay cho tù nhân đó. Anh đã khóc và cảm thấy thất vọng vì anh còn vợ và con. Thấy thế, Kolbe bước ra và tình nguyện chết thay cho anh. Maximilian bị giết để giúp cho những anh chị em khác chuẩn bị cho cái chết đầy nhân phẩm. Maximilian được phong chân phước năm 1971 và phong thánh năm 1982. Tù nhân mà thánh nhân đã chết thay cho đã có mặt trong những biến cố quan trọng này.      

Comments are closed.