Vị Thánh kính ngày 20 tháng 8

0

Bernard Clairvaux, Viện phụ, Tiến sĩ Hội thánh

Bernard Clairvaux (sinh 1090 – tử 1153) là một trong những Viện phụ và thần học gia vĩ đại nhất trong lịch sử Giáo hội. Ngài là Vị Tổ phụ cuối cùng trong số các Tổ phụ Tây phương trong Giáo hội. Ngài sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu tại Fontaines gần Dijon. Năm 20 tuổi, Ngài là một đan sĩ và sống trong một đan viện mới cải cách nhưng nghèo khổ ở Citeaux. Luật về giờ giấc của đan viện rất ngặt.  Ba năm sau, Ngài được chọn làm Viện phụ ở Clairvaux và Ngài giữ chức vụ này trong 38 năm. Lần đầu tiên, sau khi nhậm chức Ngài rất nghiêm khắc với các anh em đan sĩ, nhưng sau đó, Ngài dễ dàng hơn. Đan viện tiến triển rất tốt đẹp. Nhiều cộng đoàn mới được thành lập ở Pháp, Anh, và Ái Nhĩ Lan. Khi Ngài qua đời đã có khoảng 700 anh em ở Đan viện Clairvaux.  Mặc dù tuyên khấn sống đời cô tịch và tách biệt khỏi trần thế nhưng Bernard rất năng động trong công việc Giáo hội. Ngài tán thành việc thành lập nhóm hiệp thánh chiến. Luật đã viết rõ họ lo việc trợ lực nhóm viễn chinh chữ thập, chăm sóc người đau bệnh, khách hành hương, và rao giảng chống lại phái Albigensian ở miền Nam nước Pháp. Ngài đóng góp việc xây dựng Giáo hội bằng cách hỗ trợ Đức Innocent II chống lại Anacletus và dàn xếp cuộc xung khắc vũ trang giữa quận công ở Lorraine và thành phố Metz. Một số tác phẩm của Ngài đã trở thành bản văn cổ điển. Ngài để lại tầm ảnh hưởng sâu đậm trên việc triển khai đời đan tu kiểu Tây phương. Ngài nhấn mạnh việc cầu nguyện thầm kín trong khung cảnh đan viện bình thường. Bernard qua đời ngày 20 tháng 8 năm 1153. Vào thời điểm Ngài qua đời đã có 400 nhà ở Châu Âu. Do tài hùng biện Ngài được gọi là Tiến sĩ.   

 

 

Comments are closed.