Vị Thánh kính ngày 22 tháng 8

0

 Đức Trinh Nữ Vương

Ngày lễ kính Đức Trinh Nữ Vương do Đức Cố Giáo Hoàng Pius XII thành lập năm 1954 và được mừng vào ngày 31 tháng 5. Ngày nay, người ta mừng lễ này như một lễ nhớ hơn là một lễ trọng. Ngày lễ này nhằm vào ngày sau bát tuần lễ Mẹ Lên Trời. Truyền thống cho rằng: hai ngày lễ này đan kết với nhau – sau khi Mẹ Thăng Thiên, Mẹ đội vương miện Nữ Vương Thiên đàng.

Comments are closed.

phone-icon