Vị Thánh kính ngày 30 tháng 8

0

Margaret Ward, Tử đạo

Margaret Ward sinh 1558 là một trong số ít những người phụ nữ thuộc hàng lớp các thánh tử đạo Công giáo nổi tiếng ở Quần đảo Anh quốc được phong thánh. Thánh nữ sinh ra ở Congleton, Cheshire nhưng lại sống ở London và làm quản gia. Thánh nữ bị bắt bỏ ngục vì đã giúp một linh mục chạy trốn khỏi nhà tù. Đôi tay của chị bị cột treo trong lúc bị đòn vọt trong tám ngày trước khi bị mang ra xử án. Người ta hứa sẽ tha bổng cho chị nếu chị khai báo vị linh mục kia đang ẩn trốn ở đâu. Chị không khai báo điều họ đang mong đợi nơi chị và cuối cùng lãnh án tử cùng với một linh mục và bốn giáo dân ở Tyburn vào ngày 30 tháng 8 năm 1588. Chị được phong chân phước năm 1929 và phong thánh năm 1970. Chị là một trong Bốn mươi Vị tử đạo của Anh quốc và Wales.

Comments are closed.

phone-icon