Vị Thánh kính ngày 31 tháng 8

0

Joseph thành Arimathea và Nicodemus

Joseph thành Arimathea sống vào thế kỷ thứ nhất là một người công chính được kính trọng và là một thành viên giàu có của Sanhedrin – Hội Đồng Do thái. Ngài là môn đệ bí mật của Đức Giêsu và cùng là người lo chôn cất thi hài của Đức Giêsu theo luật Do thái. Ngài là vị Thánh Bổn mạng của người quản lý nhà quàn và những người trong đội phục vụ mai táng.

Nicodemus sống vào thế kỷ thứ nhất là một nhà lãnh đạo Do thái, là một thành viên lỗi lạc của Hội đồng Do thái và có cảm tình với Đức Giêsu.  Trong Tin mừng thứ tư, Nicodemus kháng nghị lên các Thượng tế và Pharisees và cho rẳng Đức Giêsu có quyền để lên tiếng trước những lời cáo buộc Ngài (Ga 7, 50-51). Ông
cũng là người chung tay vào việc chôn táng Đức Giêsu –mang 50 kg hỗn hợp nhũ hương và dầu  (Ga 19, 39).

Comments are closed.

phone-icon