Vị Thánh kính ngày 4 tháng 8

0

John Vianney, Linh mục

John Vianney (sinh 1786-tử 1859) được biết đến nhiều với tên thành Ars, là Vị Thánh Bổn mạng của các linh mục. Ngài sinh ra ở gần Lyons và chăn cừu cho nông trại của cha thuở bé. Năm 20 tuổi, Ngài bắt đầu theo học chương trình chủng viện dưới thời Cách mạng Pháp. Người ta thường kể: Ngài không phải là một học sinh xuất sắc và gặp khó khăn trong việc học tiếng Latin. Ngài bị thải hồi và phải được kèm học riêng. Nhưng do lòng đạo đức và tính tốt lành hiển nhiên của Vianney mà Ngài được chuẩn nhận cho nhậm chức năm 1815.  

Năm 1817, Ngài được bổ nhiệm làm Cha sở thành Ars –en-Dombes, một ngôi làng xa xôi hẻo lánh và it dân số khoảng 250 người. Ngài lưu lại đó tới cuối đời và từ chối tất cả những thăng chức và danh dự của Giáo Hội. Các bài giảng của Ngài thường đề cập đến hỏa ngục và ngày Phán xét sau cùng. Ngài lên tiếng trước những hình thức khác nhau của ăn chơi giải trí. Ngài là một linh mục thấu cảm và đáng tôn kính, và là một cha giải tội và cố vấn tâm linh tuyệt vời. Khoảng 300 du khách mỗi ngày đến thăm vào những năm 1830-1845. Ngài nổi tiếng do việc làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho một cô nhi viện do Ngài sáng lập. John Vianney qua đời ngày 4 tháng 8 năm 1859 thọ được 73 tuổi. Ngài được phong thánh năm 1925.  

Comments are closed.