Vị Thánh kính ngày 8 tháng 8

0

Dominic, Linh mục

Dominic là Đấng Sáng lập Dòng Thuyết giáo, sinh ra tại Old Castile ở Spain năm 1170. Đầu tiên, Ngài được thụ huấn với một ông cậu là linh mục. Sau đó, Ngài theo học Thần học tại Palencia. Trong khi đang ở đó, một nạn đói hoành hành, Ngài đã mang bán hết các sách vở và đồ đạc của Ngài để lấy tiền cho người nghèo. Do nghĩa cử cao đẹp này, Diego de Azevedo thuyết phục Dominic gia nhập nhóm của Ngài – sống chung với nhau theo Tu luật Thánh Augustine. Dominic đã trở thành một kinh sĩ Osma năm 1196. Sau đó, Dominic kế tục vai Diego khi Diego đuọc bổ nhiệm làm Giám mục Osma. Diego và Dominic cùng nhau thi hành sứ vụ giảng thuyết cho bè phái Albigensian ở  Toulouse miền nam nước Pháp. Bè phái này tin rằng để nên hoàn thiện đòi ăn chay tuyệt đối và tiết dục. Diego và Dominic sống lối sống khổ hạnh và đi chân đất khi họ đi rao giảng. Lối sống của Dominic rất thân quen với lối sống của bè phái Albigensian đã ảnh hưởng đến Hội Dòng mà Ngài thành lập sau này.  Cuối năm 1214-đầu năm 1215, triều đại Giáo Hoàng mới bổ nhiệm Ngài đứng đầu sứ vụ giảng thuyết đặt trung tâm ở Toulouse. Đây cũng chính là nơi mà Giám mục địa phương mong ước thành lập một Viện cho các nhà thuyết trong giáo phận Ngài. Cộng đoàn Đaminh đầu tiên bắt đầu sống chung với lời khấn tại Toulouse năm 1216. Bertrand de Garrigues được chọn làm Bề trên Cả, còn Dominic lưu lại đó đảm trách việc giảng thuyết. Các nhà khác của Dominic hiện diện ở Paris, Milan, Bergamo, Verona, Piacenza, và Brescia. Năm 1219, Đức Giáo Hoàng công nhận Dòng và Dominic là Bề trên Tổng Quyền. Lời cam kết của Dòng là hành khất đã được chuẩn nhận.  Dòng chỉ sở hữu các nhà thờ và đan viện. Bề Trên cần được bình chọn. Các anh em có thể nhận sự điều phối để thi hành sứ vụ. Dòng nhấn mạnh đến việc học hỏi và hiện diện trong các trường đại học đặc biệt ở Paris và Bologna – những trung tâm sống động cùa các hoạt động mục vụ. Cha Dominic qua đời năm 1221 và được phong thánh năm 1234.

Comments are closed.

phone-icon