Vị Thánh kính ngày 28 tháng 9

0

Wenceslaus, Tử đạo và các bạn tử đạo ở Trung quốc

Wenceslaus (sinh 907-tử 929) là chủ đề nổi bật nhất trong ca khúc Giáng sinh “Vua nhân lành Wenceslaus ” cho dù nội dung của khúc ca đó không dựa trên chứng từ được biết nhiều về cuộc đời của Ngài. Ngài là Vị Thánh Bổn mạng của Nước Cộng hòa Czech, Slovakia, Bohemia và Moravia. Là quý tử của một quận công, Wenceslaus thấu hiểu được quyền lực. Năm 922, Ngài làm Quận công Bohemia nhằm để kết thúc cuộc chiến giữa bè phái Kitô giáo và bè phái chống Kitô giáo và cũng nhằm ngăn chặn cuộc xâm lăng Bohemia của người Bavarian. Khi quý tử của quận công Wenceslaus chào đời, anh của Ngài là Boleslav đã tiên đoán được anh ta không có cơ hội để thừa kế ngai vàng. Boleslav đã mời anh của mình đến nhà mình và đã sát thủ anh của mình là Quận công Wenceslaus trong lúc người anh đang trên đường đi lên nhà nguyện đọc kinh sáng.

Các Vị tử đạo Trung quốc

Các vị tử đạo Trung quốc gồm 87 người bản xứ trở lại đạo và 33 vị truyền giáo người nước ngoài đã bị giết trong gần 3 thế kỷ giữa nhưng năm 1648 – 1930. Hầu hết đều bị giết hại trong cuộc bạo động chống lại nhóm người ngoại kiều và phong trào nghĩa hòa đoàn chống Kitô giáo giữa những năm 1898-1900. Trong số các vị tử đạo có 4 thanh nữ được nuôi dạy trong viện mồ côi Công giáo: Wang Cheng, Fan Kun, Ji Yu, and Zheng Xu. Họ được Đức cố Giáo Hoàng John Paul II phong thánh ngày 1 tháng 10 năm 2000. Họ là những người Công giáo Trung quốc đầu tiên được nâng lên hàng ngũ các thánh.

Comments are closed.