Vị Thánh kính ngày 4/12

0

THÁNH JOHN DAMASCENE, LINH MỤC – TIẾN SĨ HỘI THÁNH

John Damascene (khoảng 657 – 749) còn được gọi là John Damascus hay John Chrysorrhoas, là một trong những nhà thần học Hy Lạp có ảnh hưởng nhất ở phương Tây vào thời Trung cổ. Tư tưởng của ngài ảnh hưởng đến những suy tư thần học của Thomas Aquinas, Peter Lombard và các nhà thần học khác.

Sinh ra trong một gia đình Kitô hữu giàu có tại Damascus thuộc Syria, John đem chia tài sản của mình cho người nghèo và dâng cúng cho Giáo Hội trước khi trở thành tu sĩ và được thụ phong Linh mục tại tu viện Thánh Sabas, gần Giê-ru-sa-lem. Cha John đã đầu tư thời gian, sức lực và trí tuệ trong việc sáng tác thánh ca và các công trình thần học mà quan trọng nhất là cuốn “nguồn mạch của sự hiểu biết”. Tác phẩm gồm 3 phần: triết học, dị giáo và đức tin Chính Thống Giáo. Cha John có một tầm nhìn tinh túy về các Bí tích Công giáo. Ngài viết: “người tìm kiếm Thiên Chúa sẽ tiếp tục tìm Ngài vì Thiên Chúa là tất cả.” Ngài cũng viết ba tiểu luận chống lại những quan niệm mê tín dị đoan trước khi qua đời vào năm 749 tại Mar Saba.

Thánh John Damascene được công nhận là Tiến Sĩ Hội Thánh vào năm 1890.  Lễ kính ngài được ghi trong lịch phụng vụ chung của Giáo Hội.

Maria Thê Trần chuyển ngữ từ Richard P. McBrien,

The Pocket Guide To The Saints, HarperCollins, e-books 2006

Comments are closed.