Sự sống thật trong Thiên Chúa

0

SỰ SỐNG THẬT TRONG THIÊN CHÚA              

(Quyển Một 1986 – 1987)

Tác quyền: Vassula Rydén

Nhóm Phiên Dịch Sống Thật thực hiện

Nhà Xuất Bản Tôn Giáo, năm 2011

Sách dày 652 trang, gồm 2 phần chính và 4 phụ lục.  

 

“Sự Sống thật trong Thiên Chúa” được trích dịch từ nguyên bản TRUE LIFE IN GOD, gồm sáu ấn bản từ cùng một tựa đề nhưng chia theo thời gian. Quyển Một (1986-1987); Quyển Hai (1988-1989); Quyển Ba (1990-1991); Quyển Bốn (1992-1994); Quyển Năm (1995-1997); Quyển Sáu (1998-2003). SSTTTC không phải là một tác phẩm văn chương của một cá nhân nhưng là Các Sứ Điệp Yêu Thương chủ yếu của Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho nhân loại qua bà Vassula Rydén từ năm 1986 đến nay và đã được dịch ra 43 ngôn ngữ khác nhau.

Trước khi nói đến nội dung các Sứ Điệp, chúng ta cần biết đôi nét về người được nhận các Sứ Điệp này (bởi chính Chúa đã trao gửi các Sứ Điệp cho thế giới qua bà).

Vassula Rydén là người Hy Lạp, sinh tại Ai Cập và đựơc rửa tội theo nghi thức Chính Thống giáo Hy Lạp. Bà có hai con trai và chồng là người Thuỵ Điển. Trước khi nhận đựơc các sứ điệp, bà không sống đạo nhưng mải mê với các sinh hoạt trần thế trong ngành hội hoạ và thể thao. Vào năm 1985, trong thời gian sống tại Bangledesh, bà nhận đựơc thị kiến đầu tiên với Thiên Thần Bản Mệnh Daniel, rồi tiếp theo đó, sau khi trở nên vững mạnh trong đức tin, Thiên Chúa để kêu gọi bà dấn thân phụng sự Người qua việc truyền bá Lời Chúa đến hết mọi người trên thế giới. Vassula đón nhận các linh ứng qua hình thức nói chuyện và thị kiến nội tâm. Những sứ điệp đựơc linh ứng từ Chúa Cha, Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần, Đức Mẹ, Tổng Lãnh Thiên Thần và các Thánh. Vassula viết ra những sứ điệp này dưới một dạng thức khác hẳn với nét chữ riêng của bà. Trước hết bà lắng nghe tiếng nói nội tâm, rồi khi viết xuống thì nét chữ biến đổi, chỉ đôi lần Thiên Chúa cho bà giữ nguyên nét chữ riêng trong một vài đoạn của Sứ Điệp hoặc khi nói đến những vấn đề riêng của bà.

“Sự Sống thật trong Thiên Chúa” đề cập đến vấn đề gì? Chúng ta có thể hiểu ngay từ lời giới thiệu của Quyển Một. Vassula đã trích trong Sứ Điệp một lời của Thiên Chúa nói với chị: “Con hãy nói với họ rằng Sứ Điệp này được gửi đến không phải là để gây cảm xúc nhất thời, nhưng mục đích là để họ nhận thức được rằng họ phải khẩn cấp hoán cải; sự nghiêm trọng của tình trạng linh hồn họ; tầm mức quan trọng của việc thay đổi nếp sống và sống thánh thiện” (18 tháng 5 năm 1991).

Xuyên suốt các Sứ Điệp là việc Thiên Chúa dẫn dắt chúng ta vào tình yêu của Ngài, hiểu được tình yêu của Ngài để chúng ta có thể gần Ngài và sống theo ý Ngài hơn. Vì thế, điều được lặp lại rất rất nhiều lần trong các Sứ Điệp là “Cha yêu con”, “Cha con ta, chúng ta”. Mặt khác, Thiên Chúa tha thiết muốn chúng ta hãy sám hối, hãy biết từ bỏ ý riêng để có thể cúi mình xuống hiệp nhất với nhau và yêu thương nhau. Lời mời gọi tha thiết đó càng khẩn cấp hơn trong thời đại hôm nay.

Chúng ta khoan đánh giá điều gì nếu chưa từng đọc hết ít nhất Quyển Một – Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa. Và cũng nên bắt đầu đọc từ Quyển Một để cùng dự phần trong việc Thiên Chúa dẫn dắt, huấn luyện chúng ta một cách tiệm tiến. Nhờ thế, chúng ta được đến gần với Thiên Chúa, hiểu biết, cảm nhận tình yêu ngọt ngào hơn về một Vị Thiên Chúa đầy yêu thương. Ngài yêu chúng ta với một tình yêu của một người Cha Nhân Hậu – Khôn Ngoan và Quyền Năng.

Hiện nay, Việt Nam mới xuất bản Quyển Một và Quyển Hai và chỉ bán độc quyền tại nhà sách Đức Bà Hòa Bình (Gần nhà thờ Đức Bà), Số 1 công xã Paris, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM.

Sách cũng có trong thư viện của Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp. Xin rất tha thiết giới thiệu đến quý độc giả những Sứ Điệp Yêu Thương của Cha chúng ta gửi cho mỗi người con yêu dấu của Ngài.

Cécilia Tú Quỳnh, O.P

Comments are closed.