Triều đại 137: Đức Giáo hoàng Gioan XV

0

Đức Giáo Hoàng Gioan XV sinh tại Rôma, được bầu làm Giáo hoàng vào tháng 8-985, tức một tháng sau khi nguy Giáo hoàng Bônifaciô VII qua đời và một năm sau Đức Giáo Hoàng chính thức Gioan XIV tạ thế (20-8-984). Giáo triều của ngài dài nhất thời bấy giờ: 11 năm. Có lẽ nhờ mối giao hảo tốt đẹp với dòng họ Crescenzi và với triều đình theo quan điểm hưu chiến vì Chúa. Ngài gởi linh mục Bônifaciô qua Pháp để dàn xếp những mối bất hòa trong Giáo hội ởReimstheo lời yêu cầu của Hugues Capêtô, vua nước Pháp. Ngài là vị Giáo hoàng đầu tiên đã ban hành rõ ràng sắc lệnh về việc phong thánh. Chính ngài đã phong hiển thánh cho Uldéric, bá tước vùng Dilligen.

Ngài qua đời vào tháng 3-996 và được an táng trong Vương Cung Thánh Đường thánh Phêrô cổ xưa.

Comments are closed.