Triều đại 148: Đức giáo hoàng Grêgôriô VI

0

Đức Giáo Hoàng Grêgôriô VI sinh trưởng tại Rôma, tên thật là Gioan Gratianô Pierlêôni, là một giáo sỹ đạo hạnh và xứng đáng. Nhận thấy việc làm của người bà con Bênêđictô IX là một gương xấu, nên ngài đã thành công trong việc thuyết phục ông ta bỏ ngai Giáo hoàng để đổi lấy một số tiền thật lớn. Khi đức Bênêđictô rút lui, ngày 1-5-1045, dân chúng đã bầu ngài lên làm Giáo hoàng. Tất cả vụ việc được diễn tiến với sự đồng thuận của hàng giáo sĩ Rôma, như người ta nói, theo ý ngay lành, để chấm dứt gương xấu mà Giáo hoàng Bênêđictô IX đang gây ra cho ngai tòa Thánh Phêrô. Ngài lập tức đem tâm huyết cải tổ Giáo hội về phẩm hạnh và làm cho Rôma được yên ổn. Được dân chúng Rôma nhìn nhận và ngay cả thánh Phêrô Đamianô cũng ủng hộ, ngài là người có khuynh hướng vụ luật một cách chặt chẽ. Lịch sử còn ghi nhận, ngài đã lập quân đội tòa thánh để giải phóng và bảo vệ các lãnh thổ của Giáo hội. Tuy nhiên, vua Henri III rất phẫn nộ khi biết ngài đã bỏ ra một số tiền lớn để mua chức vị và quyền bính Giáo hoàng, liền dựa vào đặc ân “Privilegium ottonis”, triệu tập một công nghị ở Sutri vào 1046, chính thức lên án việc truất phế đức Bênêđictô IX và lên án ngụy Giáo hoàng Sylvestrô III. Công nghị đang họp thì nhận được tin ngài đã tự ý từ chức. Ngài rút lui vào đời sống đan sĩ ở Cluny. Đan sĩ Hildebrand de Soana, về sau lên ngôi Giáo hoàng với danh hiệu Grêgôriô VII, đã giúp ngài cho đến hơi thở cuối cùng. Ngài qua đời tại Đan viện Cluny ngày 20-12-1046.

Comments are closed.