Suy niệm với Mẹ Maria, ngày 04.12

0

Thứ Tư ngày 04/12/2013

Mt 15, 29-37

“Thầy chạnh lòng thương đám đông” (Mt 15,32)

Như Mẹ: Hai lần Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều cho dân chúng đều do bởi lòng yêu thương của Người. Người sợ họ sẽ bị đói lả… Hình ảnh này giúp chúng ta nhớ đến Bí tích Thánh Thể là chính nguồn lương thực thần thiêng nuôi sống tâm hồn chúng ta và giúp chúng ta vượt qua cơn đói khát trần tục.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa không dừng lại ở việc hóa bánh ra nhiều để nuôi dân. Nhưng Chúa còn để lại một nguồn lương thực tuyệt vời và vĩ đại. Xin giúp chúng con luôn ý thức được sự cao trọng của Mình và Máu Thánh Chúa, cùng luôn khao khát và năng lãnh nhận Bí tích Thánh Thể.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết chạnh lòng thương trước khó khăn của anh chị em chung quanh con và biết giúp đỡ họ bao nhiêu có thể, cả vật chất cũng như tinh thần.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.