Suy niệm với Mẹ, ngày 25.01

0

Thứ Bảy 25/01/2014

Thánh Phao Lô Trở Lại

Mc 16,15-18

“Các con hãy đi khắp thế gian,
rao giảng Tin Mừng cho mọi thọ tạo
” (Mc 16,15)

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay như một lời nhắc chúng ta nhớ lại nhiệm vụ Chúa Giêsu đã trao cho mỗi Kitô hữu chúng ta, đó là lên đường làm chứng nhân cho ơn cứu độ đến tận cùng thế giới. Bao lâu còn có những người chưa nhận biết Chúa, chúng ta vẫn phải lên đường để đem Chúa đến với họ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, với những yếu đuối và bất toàn của bản thân, chúng con khó lòng chu toàn được nhiệm vụ này. Chúng con luôn tin ở sức mạnh và tình yêu của Chúa, xin giúp chúng con vượt qua mọi thử thách gian nan trong hành trình làm chứng nhân cho Chúa với tất cả tình yêu nhỏ bé của chúng con.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin cho con có được tinh thần nhiệt thành và lòng yêu mến để làm chứng cho Chúa bằng gương sống hằng ngày của mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.