Suy niệm với Mẹ, ngày 18.4

0

Thứ Sáu 18/04/2014

Tưởng niệm Cuộc Thương Khó 

“Các anh tìm ai?” (Ga 18,5)

Như Mẹ: Trước thái độ hung hãn của đám lính đến bắt mình, Chúa Giêsu đã tỏ ra thật bình tĩnh, vì mọi chuyện đều là ý định của Chúa Cha, nên Người sẵn sàng đón nhận không một chút sợ hãi và lo lắng. Vào thời xưa, người ta đã tìm Chúa để bắt và giết Người; còn bây giờ chúng ta tìm Chúa để làm gì? Chúa là gì trong cuộc đời chúng ta?

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã chấp nhận chịu chết đau đớn và nhục nhã để đền bù tội lỗi cho chúng con. Xin cho chúng con biết dùng mọi khoảnh khắc cuộc đời để sống cho Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết tìm kiếm Chúa trên hết mọi sự.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cùng chúng con siêng năng cầu nguyện với Chúa thường xuyên hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.