Suy niệm với Mẹ – Ngày 01.7

0

Thứ Ba ngày 01.07.2014  

 Mt 8,23-27

“Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin” (Mt 8,26)

Như Mẹ: Qua phép lạ dẹp yên sóng biển hôm nay, Đức Giêsu nhắc nhở chúng ta ý thức hơn về đức tin của mình. Có phải chúng ta chỉ tin Chúa khi thành công, vui vẻ; còn khi gặp khó khăn, chúng ta lại lo lắng, sợ hãi và vấp ngã? Chúng ta có dám tin rằng trong mọi biến cố đều có Chúa hiện diện, và Ngài luôn ban đủ ơn giúp chúng ta chiến đấu và chiến thắng.

Với Mẹ: Mỗi người trong chúng con từng cảm nhận thế nào là sóng gió cuộc đời và Chúa dường như xa vắng. Nhưng, lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con xác tín rằng Chúa vẫn luôn ở bên chúng con để đồng hành và giúp chúng con đứng vững, nhất là khi chúng con gặp sóng gió. Xin ban thêm đức tin cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Xin cùng léo lái con thuyền cuộc đời chúng con đến bến bình an.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.