Đức Kitô là ai ?

0

ĐỨC KITÔ LÀ AI ?

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM A

LỜI CHÚA: Mt 16,13-20

13 Một hôm, khi Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng : “Người ta nói Con Người là ai ?” 14 Các ông thưa : “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” 15 Đức Giê-su lại hỏi : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa : “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” 17 Đức Giê-su nói với ông : “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời : dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” 20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.

SỐNG LỜI CHÚA: 

Đức Kitô là ai ? Một tiên tri ? Một thầy dạy đạo lý ? Người sáng lập một tôn giáo mới ? Nếu hỏi con người hôm nay đang nghĩ gì về Chúa Giêsu thì chúng ta cũng có rất nhiều câu trả lời như những người sống đồng thời với Chúa. Nhưng mỗi người chúng ta sẽ trả lời Chúa Giêsu như thế nào khi Người hỏi chính chúng ta đã biết gì về Người và chúng ta nói Người là ai? Chúng ta có đủ trung thực và xác tín lập lại lời tuyên xưng của thánh Phêrô: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16) không?

1. Không ai có thể  biết đúng về Chúa Giêsu  (x.Ga 6,44)

Nhưng làm thế nào để thánh Phêrô biết được Chúa Giêsu là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống? Thưa, tất cả là nhờ ơn sủng như chính Chúa Giêsu đã nói: “Không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 16,17). Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chú giải về đoạn Tin Mừng này như sau: “Từ ngữ ‘Thịt và Máu’ có liên quan tới con người và là một cách hiểu thông thường về sự vật. Đối với Chúa Giêsu, nếu chỉ hiểu Người theo cách thông thường của nhân loại thì không đủ, nên rất cần ơn mặc khải của Cha. Ngài nói thêm:  Chúng ta không thể chiêm ngắm gương mặt của Chúa Giêsu bằng những nỗ lực riêng của mình, nhưng đó là ân sủng được ban cho chúng ta.” ( x. GP II, Bước vào ngàn năm mới)

Nhưng mặc khải siêu nhiên thì không phải là điều mà Thiên Chúa chỉ ban cho một vài người với một vài chi tiết nhỏ. Trái lại, Thiên Chúa rất thích mặc khải Chúa Giêsu cho chúng ta cũng như các bậc cha mẹ đều thích nói về con của mình. Thiên Chúa ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta để Người khơi lên mãi nơi chúng khát vọng hiểu biết về Chúa Giêsu, cảm được sự hiện diện của Chúa Giêsu và lắng nghe được tiếng nói của Chúa Giêsu mỗi giây phút trong ngày. Thiên Chúa muốn chúng ta hiểu thấu mầu nhiệm của Chúa Giêsu và tin tưởng sống trước sự hiện diện của Người mọi ngày trong suốt đời chúng ta.[1] Vì thế, để hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu hơn chúng ta hãy chuyên cần cầu nguyện, mở lòng ra để đón nhận ơn Thánh Thần của Cha mỗi khi đọc Tin Mừng về Chúa Giêsu.

2. Lời tuyên xưng của thánh Phêrô

“Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16)

Qua lời tuyên xưng trên, thánh Phêrô đã hoàn toàn đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu. Đây là thái độ thiết yếu, quan trọng nhất để Chúa chọn ngài làm thủ lãnh chăm sóc đoàn chiên của Chúa vì Giáo Hội ngay từ đầu là do ý muốn của Chúa. Chúa thiết lập Giáo Hội của Chúa không dựa vào sức mạnh của con người nhưng vào chính tình yêu và sự trung thành của Chúa. Nền tảng thực sự của Giáo Hội là chính Chúa Giêsu, Giáo Hoàng là tôi tớ của Chúa, không phải là người thay thế. [2] Do đó, trong dòng lịch sử, cho dù Giáo hội cũng có những lỗi lầm với Chúa, nhưng lời hứa của Chúa Giêsu vẫn còn đó để bảo vệ Giáo hội đến nỗi quyền lực tử thần cũng không thắng nổi. Chính trong niềm tin này mà thánh Phêrô không từ chối trọng trách Chúa trao phó. Trong thực tế, mặc dầu thánh nhân đã được mặc khải và tuyên tín như thế, nhưng ngài vẫn là người có nhiều vấn đề lỗi lầm. Chính nhờ ý thức được những yếu đuối của bản thân, nên trong vai trò lãnh đạo, ngài càng tựa vào quyền năng và tình yêu của Chúa Giêsu.

3. Lời tuyên xưng của chúng ta

Cũng như  thánh Phêrô, ngay cả khi chúng ta phải đối diện hằng ngày với thân phận tội lụy của mình, chúng ta vẫn có thể xin Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta thấy rõ hơn lòng nhân hậu của Chúa và khiêm tốn để Chúa sử dụng chúng ta như một khí cụ tầm thường trong tay Chúa. Nhờ thái độ sống chân thành và tin tưởng như thế chúng ta sẽ không ngừng tuyên xưng Chúa Giêsu như thánh Phêrô: “Thày là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.”  Vâng, chính Thiên Chúa hằng sống hiện nay vẫn đang ở trong Chúa Giêsu nơi bí tích Thánh Thể, Người luôn ở cùng Giáo Hội và ở với mỗi người chúng ta cho đến tận thế, để yêu thương, tha thứ, cảm thông và kết hợp nên một với chúng ta. Đến với Chúa Giêsu Thánh Thể khi tham dự thánh lễ và khi chầu phép lành Mình Thánh Chúa, chúng ta cùng chung tâm tình với Giáo Hội, dân thánh của Chúa để tuyên xưng Chúa là tình yêu, là sự sống của chúng ta. Đồng thời, trong niềm bình an và hạnh phúc bên Chúa, chúng ta sẽ là chứng nhân Tin Mừng sự sống của Người cho tất cả những ai Người gửi đến tiếp cận với chúng ta trong đời sống hằng ngày. 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là nền tảng thực sự của Giáo Hội, Chúa là Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại và là điểm tựa của mỗi người chúng con. Vì thế, càng ý thức được những yếu đuối của bản thân, chúng con càng tựa vào quyền năng và tình yêu của Chúa. Xin Chúa ban Thánh Thần khơi lên nơi chúng con khát vọng hiểu biết Chúa hơn để chúng con luôn tin tưởng sống trước sự hiện diện của Chúa mọi ngày trong suốt cuộc đời chúng con. Amen.

Sr. Têrêsa Phạm Thị Oanh

 ______________

[1] The Word among us, Daily Meditation for August, p 45 , 2002

[2] New Sunday, year A, Flor McCarthy, p 273

Comments are closed.