Suy niệm với Mẹ – Ngày 01.8

0

Thứ Sáu đầu tháng

Th. Alphongsô, Giám mục Tiến sĩ  

“Họ vấp ngã vì Người” (Mt 13,58).

Như Mẹ: Hôm nay Đức Giêsu về quê, đáng lẽ ở nơi đây Người sẽ được đón tiếp thân tình, nhưng “hàng xóm” của Người đã tỏ ra nghi kỵ, khó chịu vì Người đã làm nhiều phép lạ. Họ chỉ tin vào những gì họ biết về Người: là con của một bác thợ mộc nghèo: không có vị thế nào.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúng con thường mang thành kiến về ai đó hoặc điều gì đó. Chúng con không nhận ra những ân huệ của Chúa nơi những điều tầm thường hằng ngày. Và chúng con cũng chưa thấy được khả năng và phẩm giá của tha nhân. Xin cho chúng con biết nhận ra điều lớn lao nơi những người và những việc thầm thương hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Xin cầu cho chúng con được sự khiêm nhường và lòng quảng đại để luôn nhận ra Chúa trong cuộc sống.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon