Suy niệm với Mẹ, ngày 05.8

0

Thứ Ba, ngày 05.8.2014

Cung hiến Thánh đường Đức Maria

Mt 15,1-2.10-14

“Những cái từ miệng phát ra
mới làm cho con người ra ô uế” (Mt 15,11)

Như Mẹ: Nhóm người Pharisêu và kinh sư luôn chú trọng vào hình thức bên ngoài của luật, nên họ không còn nhận ra điều cốt yếu trong lề luật của Chúa. Đức Giêsu đến, Người đưa luật về bản chất thật sự của nó, là tình yêu và lòng thương xót của Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúa mời gọi chúng con thanh tẩy nội tâm, đổi mới đời sống từng ngày theo gương Chúa Giêsu, không bám víu vào những hình thức cũ kỹ bên ngoài và thừa thãi trong đời sống đạo, để sống tốt điều cốt lõi của niềm tin, đó là tình yêu.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Xin giúp chúng con tẩy sạch những gì không còn phù hợp với luật mới của Chúa, để chúng con biết mở rộng tình yêu với Chúa và tình liên đới với tha nhân.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon