Suy niệm với Mẹ, ngày 07.8

0

Thứ Năm, ngày 07.8.2014

Lễ nhớ Thánh Xistô II, Giáo hoàng

Mt 16,13-23

“Anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16,15)

Như Mẹ: Thánh Phêrô đại diện cho 12 tông đồ nói lên niềm xác tín: Thầy là Đấng Kitô. Quả vậy, chỉ khi tin và dám xác quyết niềm tin của mình vào Đức Kitô, chúng ta mới có được can đảm vác thập giá đời mình đi theo Người trên hành trình dương thế.

Với Mẹ: Chúa Kitô là ai, đó là câu hỏi không chỉ cho các tông đồ xưa, mà còn cho cả nhân loại ngày nay. Xin cho chúng con luôn tin rằng Chúa Kitô là Con của Cha hằng sống, để từ đó dám sống hết lòng vì niềm tin vào Người trong từng giây phút, qua từng biến cố, để mọi người cũng nhận biết được ơn cứu độ.

Nhờ Mẹ: Xin giúp chúng con học theo Mẹ, luôn giữ vững đức tin, gạt bỏ đi những gì không cần thiết để tìm về với Chúa, là cùng đích của cuộc đời chúng con.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon