Suy niệm với Mẹ, ngày 08.8

0

Thứ Sáu, ngày 08.8.2014

Lễ Thánh Đa Minh Linh mục 

Mt 16,24-28

“Ai muốn theo Thầy,
phải từ bỏ chính mình.” (Mt 16,24)

Như Mẹ: Chúa Giêsu đòi hỏi người môn đệ phải sống tinh thần từ bỏ, và bất cứ ai muốn theo Người cũng phải chấp nhận như vậy. Trò không thể hơn Thầy; Thầy đã chấp nhận hy sinh tất cả vì trò, thì trò cũng phải hết lòng vì Thầy như thế. Từ bỏ bản thân mình để theo Chúa là một hành trình dài, suốt cả đời người.

Với Mẹ: Con người thường tính toán hơn thiệt trong các lựa chọn, cốt làm sao để có lợi nhất cho bản thân của mình. Xin cho chúng con biết theo lời mời gọi của Chúa Giêsu, mà chấp nhận từ bỏ những đam mê trần gian, để sống trọn cho thánh ý của Cha.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con theo gương Thánh Đa Minh luôn hết mình vì Chúa và phần rỗi các linh hồn, tập trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu mỗi ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Comments are closed.