Suy niệm với Mẹ, ngày 10.8

0

Ngày 10.8.2014

Chúa Nhật 19 TN – Năm A, Thánh vịnh tuần 3

Mt 14,22-33

“Thưa Ngài, xin cứu con với!” (Mt 14,30).

Như Mẹ: Tông đồ Phêrô muốn thử sức để được như Chúa bước đi trên mặt biển. Thế nhưng ông đã thất bại vì hoảng sợ. Sự kiện này cũng là dịp để chúng ta chất vấn niềm tin của mình, nó đang được xây dựng trên nền tảng nào: cảm xúc thoáng qua hay là một niềm xác tín sâu xa. Một đức tin trưởng thành phải vượt lên trên những cảm xúc nhất thời, để đặt nền trên một nền tảng vững chắc là sự hiểu biết và yêu mến.

Với Mẹ: Khi được an vui, may mắn thì chúng con dễ dàng tin theo Chúa; nhưng khi gặp thử thách hay thất bại, chúng con lại dễ dàng nghi ngờ Chúa. Xin cho chúng con luôn xác tín vững vàng vào Chúa trong mọi hoàn cảnh.  

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Xin cùng chúng con bước theo Chúa, noi gương Mẹ mà vững tin cùng gắn bó với Chúa trọn đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Comments are closed.