Suy niệm với Mẹ, ngày 12.8

0

Thứ Ba, ngày 12.08.2014 

Thánh Joanna Phanxica, nữ tu

 Mt 18,1-5.10.12-14

“Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ,
thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,3)

Như Mẹ: Tiêu chuẩn của Nước Trời hoàn toàn khác với tiêu chuẩn của thế gian. Thế gian luôn đề cao những người có địa vị, giàu có và quyền thế. Còn Nước Trời lại thuộc về những ai có tâm hồn như trẻ thơ, nghĩa là sống khiêm nhường và trong trắng. Đức Giêsu muốn các môn đệ hãy trở nên “kẻ bé mọn” vì Tin Mừng, nghĩa là sống gắn bó lệ thuộc vào Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa cũng đang mời gọi chúng con sống khiêm nhường, luôn vâng phục thánh ý Chúa Cha, chỉ cậy vào sức mạnh và tình thương Thiên Chúa để xứng đáng hưởng phần gia nghiệp Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã hoàn toàn tín thác vào Chúa! Xin cho chúng con biết phó thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa như Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon