Suy niệm với Mẹ, ngày 14.8

0

Thứ Năm, ngày 14.08.2014

Lễ nhớ Th. Maximilianô, Lmtđ

Mt 18,21-19,1

“Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử
với anh em như thế, nếu anh em không
hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18,35)

Như Mẹ: Là môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta  cần phải học biết thứ tha. Nhận ra yếu đuối bản thân, luôn tin tưởng vào lòng khoan dung của Thiên Chúa và học biết tha thứ cho nhau, đó là đôi cánh giúp con người tiến gần đến với Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con có được sức mạnh tình yêu của Chúa, để chúng con biết vượt lên những ích kỷ bản thân, hầu có thể tha thứ cho những người xúc phạm đến con. Chúng con là những người tội lỗi, xin cho chúng con luôn tìm đến lượng khoan hồng và lòng thương xót của Chúa để gội sạch tâm hồn u mê.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con biết sống thành thật với nhau và trung tín tuân giữ giới luật yêu thương của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Comments are closed.