Suy niệm với Mẹ, ngày 18.8

0

Thứ Hai, ngày 18.08.2014

Tuần 20 Thường Niên

Mt 19,16-22

“Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải” (Mt 19,22).

Như Mẹ: Con người thường lấy danh vọng, vật chất để đánh giá người khác, hay xem đó như mục đích cuộc đời. Của cải tự bản chất không xấu, nhưng là hấp lực mê hoặc con người đắm chìm trong đam mê, không nhận ra ý nghĩa đích thực của ơn gọi làm người. Người khôn ngoan theo Tin Mừng là người biết sử dụng tiền bạc như phương tiện để chiếm hữu Nước Trời.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức về sự chóng qua của vật chất đời này, để chúng con luôn sống bác ái yêu thương và tín thác vào Chúa, vì chỉ có Chúa mới cho chúng con sự sống đích thực.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn lấy Chúa làm trung tâm cuộc đời mình, xin Mẹ đồng hành với chúng con trên con đường hoàn thiện hầu đạt được phần thưởng Nước Trời.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon