Suy niệm với Mẹ – ngày 23.8

0

Thứ Bảy, ngày 23.08.2014

Thánh Rosa Lima, Trinh nữ

Mt 23,1-12

Người làm lớn hơn cả,
phải làm người phục vụ anh em” (Mt 23,11).

Như Mẹ: Là con Chúa, ắt hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng nghe qua đoạn Kinh Thánh về việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta, để chúng ta khiêm nhường trong việc phục vụ anh em mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa, giữa thế giới đầy nhiễu nhương, người ta luôn tìm cách chà đạp lên nhau, bất chấp đạo lý để được hơn người khác. Xin cho chúng con luôn sống khiêm nhường phục vụ anh chị em vì danh Chúa, dù ở vị trí nào hay hoàn cảnh nào.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết noi gương khiêm nhường của Mẹ mà phục vụ Chúa và tha nhân. Như thế, trước mặt thế gian, chúng con là những người bé nhỏ; nhưng trước mặt Chúa, chúng con lại là những người có giá trị.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.