Suy niệm với Mẹ – ngày 26.8

0

Thứ Ba, ngày 26.08.2014

Tuần 21 Thường niên

Mt 23,23-26

Hãy rửa bên trong cho sạch trước đã,
để bên ngoài cũng được sạch
(Mt 23,26)

Như Mẹ: Chúa Giêsu có một giáo huấn: phải sạch bên trong trước đã, để bên ngoài cũng được sạch; còn bên ngoài sạch, mà bên trong bẩn thì chẳng ích gì. Bên ngoài và bên trong ăn khớp và đồng nhất với nhau là điều cần cho người môn đệ ngày hôm nay: sạch tâm hồn và sạch cả bên ngoài.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Tâm hồn của mỗi người chúng con là đền thờ cho Chúa ngự. Xin Chúa “quét dọn” và “lau chùi” những bụi bặm là tội lỗi chúng con đã vấp phạm, để tâm hồn chúng con được sạch cho xứng đáng Chúa ngự vào.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết ý thức giữ gìn căn phòng nội tâm luôn được sạch, và xin cho chúng con khao khát rước Chúa Giêsu Thánh Thể thường xuyên.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.